Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Spotkanie dotyczące konkursów ofert (27.11.2018)

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miejskiego, które ma na celu:

– poinformowanie organizacji nt. obowiązujących wzorów ofert, harmonogramów czy sprawozdań,

– wskazanie najczęściej popełnianych błędów formalnych w składanych w konkursach ofertach,

– zwrócenie uwagi na występujące niespójności w ofertach itp.

Spotkanie odbędzie się 27.11.2018 r.  o godz. 15:00 w COK „Perełka” przy ul. Studziennej 6.

print

Udostępnij: