Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Działania realizowane w ramach kampanii w roku 2017:

 • przygotowanie drukowanych materiałów promocyjno-informacyjnych  (składana ulotka z informacją o działalności poszczególnych organizacji, zakładki do książek, pocztówki i plakaty)
 • PITańcówka – impreza muzyczno-taneczna promująca przekazywanie 1%, w trakcie której możliwe jest rozliczenie PIT
 • dyżury wolontariuszy – rozliczanie PIT w zamian za przekazanie 1% na jedną z organizacji pożytku publicznego działających w Gliwicach
 • spotkania informacyjne w gliwickich klubach seniora
 • lekcje dla dzieci i młodzieży w szkołach
 • reklama na 2 autobusach liniowych (marzec-kwiecień, linia A4)
 • działania medialne: spoty w radiu CCM
 • promocja w internecie, w mediach społecznościowych
 • wystawy w miejscach publicznych, z planszami promującymi przekazywanie 1% oraz informujące o organizacjach pożytku publicznego działających w Gliwicach (Rynek, CH Forum, Park Chopina)