Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Informacje dla PODATNIKÓW

Na początku lutego dostępne będą materiały informacyjne dot. działających w Gliwicach organizacji pożytku publicznego, którym można przekazać 1% podatku. Aktualny wykaz ogólnopolski dostępny jest na tej stronie>>

Zachęcamy Państwa do oddania 1% podatku na jedną z organizacji działających w naszym mieście.

Podobnie jak w ubiegłych latach, w GCOP będzie można skorzystać z pomocy wolontariuszy przy rozliczeniu PIT.
Emeryci i renciści, którzy nie dokonują żadnych odliczeń, a chcieliby przekazać 1% podatku na wybraną organizację, mogą wypełnić proste oświadczenie PIT-OP, bez konieczności rozliczania przychodów.

Informacje dla
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Rozpoczynamy kampanię promującą przekazywanie 1% podatku na rzecz działających w Gliwicach organizacji pożytku publicznego. Przedstawicieli OPP, które mają inny adres siedziby niż Gliwice, a działają w naszym mieście i chciałyby zostać uwzględnione w kampanii – prosimy o kontakt z filią GCOP przy ul. Studziennej 6, tel. 32 775 20 53, 1procent@gcop.gliwice.pl w terminie do 20.01.2018.