Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Fundacja „Solus Sagittarii”

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
Adres:

Skowrońskiego 26

Miasto:

Gliwice 44-100

E-mail:

solus.sagittarii@gmail.com

KRS:

0000598147

Celem fundacji jest rozwój i promocja regionu, oświata, wychowanie, rozwój gospodarki i nauki, ochrona zdrowia i środowiska, kultura i sztuka...

Stowarzyszenie Wspierania Sportu Młodzieżowego „Promotor”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

Matejki 6

Miasto:

41 - 800 Zabrze

Telefon:

512234532

E-mail:

andrzej.szydlowski5@wp.pl

KRS:

0000004604

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie województwa Ślaskiego . Zajęcia sportowe prowadzimy...

Stowarzyszenie KS Sośnica Gliwice

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

601-365-320

E-mail:

kssosnica@op.pl

Strona www:

http://kssosnica.futbolowo.pl/

KRS:

0000558551

Stowarzyszenie Kocham Gliwice

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Folwarczna 18/1

Miasto:

44-100 Gliwice

1. Promocja działań kulturalnych, podtrzymywanie zwyczajów i tradycji regionalnych, ochrona elementów kultury narodowej. 2. Prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej. 3....

Klub Sportowy Antygravity Gliwice

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kopernika 43/23

Miasto:

44-100 Gliwice

Dążenie do wszechstronnego i specjalistycznego rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie wspinaczki sportowej oraz innych dyscyplin sportowych. Kształtowanie...

Fundacja Templariuszy

Kategorie:

 • kultura i sztuka
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
Adres:

ul. Czapli 7

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

templumchristi@gmail.com

Strona www:

www.templariusze.org.pl

KRS:

0000656217

Celem działania fundacji jest realizowanie zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności w zakresie: Pomocy społecznej. Działalności charytatywnej. Działalności na rzecz...

Fundacja Pogodne Życie

Kategorie:

 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

pogodnezycie.l.k@gmail.com

KRS:

0000654852

Celem Fundacji są zadania w zakresie m.in. pomocy społecznej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. ________________________________________________________________________________________ Celem fundacji są zadania w...

Fundacja Ecoenergy

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000657261

Celem fundacji jest podejmowanie, rozwijanie oraz wspieranie inicjatyw na rzecz: Ochrony środowiska naturalnego, głównie w zakresie: a. poprawy jakości powietrza,...

Stowarzyszenie Pamięci Tragedii Śląskiej 1945

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • działania na rzecz kombatantów, inwalidów wojennyc
 • edukacja i wychowanie
Adres:

3-go Maja 18

Miasto:

41-800 Zabrze

Fundacja Pomost

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

Wolności 276

Miasto:

41-800 Zabrze

Telefon:

32 271-47-88

E-mail:

fundacjapomost.pl@gmail.com

Strona www:

http://pomost4.webnode.com/

KRS:

0000531566

Pomoc osobom odbywającym karę pozbawienia wolności i opuszczającym zakłady karne. Biuro pn-pt 7:00-15:00 Dyżury asystentów pod telefonem 24h

Fundacja PGS

Kategorie:

 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Staromiejska 69

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000651071

Celem działania fundacji jest: – opieka nad zabytkami, a w szczególności czyszczenie i renowacja obiektów zabytkowych, – czyszczenie parków narodowych,...

Fundacja Marcopomaga

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
Adres:

ul. Antonio Gaudiego 8D

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000650902

Celem fundacji są zadania w zakresie: – działalności charytatywnej, – działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, – kultury i sztuki, –...

Fundacja Aureus Link

Kategorie:

 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Dolnych Wałów 13/3

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000652871

Celem działania fundacji jest: – działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym w szczególności rozwój sektora firm małych i średnich przedsiębiorstw,...

Klub Sportowy Gladiator

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

1. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania stowarzyszenia. 2. Upowszechnianie sportów, w szczególności boksu. 3....

Fundacja „Serce dla sportu”

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Wieczorka 27/3

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

000000651055

Celem działania fundacji jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie rozwoju, promocji i upowszechniania współzawodnictwa sportowego, jako formy rekreacji, promowania...

WRM MC Gliwice Radicals

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Podlesie 4/1

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

radicals@wrmmc.pl

Strona www:

www.radicals.wrmmc.pl

KRS:

0000649429

Celem działania organizacji jest: 1. rozwijanie działalności turystycznej, technicznej i wychowawczej wśród osób interesujących się motocyklami i turystyką motocyklową, 2....

Polskie Stowarzyszenie Inżynierów Chłodnictwa i Klimatyzacji (PSICHIK)

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Zwycięstwa 35

Miasto:

44-100 Gliwice

1. Działanie na rzecz nauki, techniki i gospodarki, w tym przedsięwzięć innowacyjno – wdrożeniowych. 2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków, promocji...

Międzynarodowe Centrum Ratownictwa Wodnego i Kryzysowego

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Toszecka 86/21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

508-327-124

E-mail:

szkoleniagliwice@interia.pl

Strona www:

www.szkoleniagliwice.eu

KRS:

648836

Organizacja kursów, szkoleń z ratownictwa wodnego i kryzysowego. Szkolenia przeciwpowodziowe i kryzysowe itp. _________________________________________________________________________________________ Celem Międzynarodowego Centrum Ratownictwa Wodnego i...

Fundacja Kreatywator

Kategorie:

 • inne
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Wrocławska 21/3

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

648619

Celem Fundacji jest: 1. Inicjowanie i wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej, a zwłaszcza przyczynianie się do rozwoju kreatywnych i innowacyjnych...

Klub Zabytkowych Szybowców

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Łabędzka 59

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

648022

Celem Stowarzyszenia jest: 1. Propagowanie latania na zabytkowych szybowcach. 2. Remontowanie i reaktywowanie zabytkowego sprzętu latającego, a w szczególności szybowców....

Fundacja Ekspedycja – Muzyka

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

606-964-801, 607-457-369

KRS:

644861

Popularyzacja muzyki klasycznej w społeczeństwie, działania wspomagające odkrywanie naturalnej muzykalności w każdym z nas, warsztaty muzyczne dla dzieci i ich...

Fundacja na Zielonym

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

516-819-440

E-mail:

info@nazielonym.pl

Strona www:

www.nazielonym.pl

KRS:

644323

W spektrum zainteresowań Fundacji Na Zielonym leży działalność na rzecz szeroko pojętej ekologii, sprawiedliwego handlu i zdrowego odżywiania. Główne cele...

Fundacja Weteranów i Sympatyków Judo-Tatami

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

fundacjatatami@onet.pl

KRS:

641181

Celem Fundacji jest upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych, w tym promowanie i rozpowszechnianie judo w Polsce. Celem fundacji...

Res Economica

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Studzienna 6

Miasto:

44-100 Gliwice

Celem działania jest: a. edukowanie ludzi młodych w zakresie ekonomii, socjologii, politologii oraz historii, b. inicjowanie, wspieranie i pomoc w...

Stowarzyszenie Akademia Tenisa Stołowego CORNILLEAU

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Pana Twardowskiego 3

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

635310

Celem Stowarzyszenia jest: – rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej i dorosłych, – kształtowanie pozytywnych...

Fundacja Mierz Wyżej

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
Adres:

ul. Starokościelna 3b

Miasto:

43-190 Mikołów

Telefon:

790-878-769

E-mail:

fundacja@mierz-wyzej.org.pl

Strona www:

www.mierz-wyzej.pl

Ośrodek Studiów o Mieście Gliwice

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Dworcowa 58/VI of.

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

osomgliwice@gmail.com

Strona www:

https://osomgl.wordpress.com/osom/

1.Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju miast. 2. Propagowanie rozwiązań komunikacyjnych, architektonicznych urbanistycznych najlepszych pod względem funkcjonalnym, estetycznym, technicznym, ekonomicznym, społecznym...

Uczniowski Klub Sportowy Repsznur

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Barlickiego 3

Miasto:

44-100 Gliwice

Szkoła Tenisa Stołowego Integrus

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Tatrzańska 17

Miasto:

44-100 Gliwice

1. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia oraz wychowywanie przez kulturę fizyczną. 2. Stowarzyszenie...

Uczniowski Klub Sportowy „Gliwice”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Gwarków 44/1

Miasto:

44-100 Gliwice

Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szczególnie zajęć gimnastyki artystycznej.

Śląska Akademia Futbolu

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

500-170-516

E-mail:

biuro@saf.org.pl

Strona www:

www.saf.org.pl

ŚAF prowadzi treningi piłkarskie oraz futbolowe dla chłopców oraz dziewcząt w latach 2013-2000. ________________________________________________________________________________________ 1. Rozwijanie różnych form kultury fizycznej...

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego

Kategorie:

 • działania na rzecz kombatantów, inwalidów wojennyc
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Barlickiego 3

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

727-008-128

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego jest organizacją pożytku publicznego. Działalność organizacji polega na interwencji i pomocy byłym żołnierzom zawodowym Wojska Polskiego....

Stowarzyszenie Gliwicka Rada Rowerowa

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Barlickiego 3

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

791-890-076, 691-503-376, 501-897-064

E-mail:

grr.gliwice@gmail.com

Strona www:

www.grr.org.pl

KRS:

630218

Gliwicka Rada Rowerowa jest stowarzyszeniem działającym na rzecz poprawy sytuacji gliwickich rowerzystów. Organizacja skupia się na promocji roweru, poprawie infrastruktury...

Fundacja im. Doktora Karola Pluskiewicza

Kategorie:

 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Asnyka 11

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

630198

Celem Fundacji jest: – działaność na rzecz osób straszych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie, mająca na celu skuteczne ich wsparcie...

Stowarzyszenie Gier Planszowych GAMBIT

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Barlickiego 3

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

sgp.gambit@gmail.com

  Celem stowarzyszenia jest popularyzacja nowoczesnych gier planszowych. Na cotygodniowe spotkania może przyjść każdy. Gry planszowe są rozrywką łącząca pokolenia....

Śląski Oddział Stowarzyszenia Krajowa Rada Sędziów Społecznych

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

504-091-268

E-mail:

sl.o.krss@wp.pl

Strona www:

http://slokrss.wixsite.com/gliwice

KRS:

0000627332

  – organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń członków Stowarzyszenia, – inicjowanie spotkań, w tym kulturalnych, odpowiadających celom Stowarzyszenia, – popularyzowanie...

Fundacja „Kraina mlekiem i miłością płynąca”

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • inne
Adres:

ul. Daszyńskiego 540

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

622696

1. Celem fundacji jest działalnośc w zakresie promowania macierzyństwa, karmienia naturalnego, wspierania działania na rzecz rodzicielstwa. 2. Celami fundacji są...

Fundacja „Seniorlive”

Kategorie:

 • inne
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Słoneczna 19

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

seniorlive@onet.eu

KRS:

621557

Celem działania ww. organizacji jest: – pomoc społeczna seniorom, w tym w szczególności seniorom w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonym...

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju ZSO nr 10 w Gliwicach „Jedynka”

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 21 (kor. ul. Zimnej Wody 8)

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

604-397-321

E-mail:

marekbieniek@onet.eu; jedynka@zso10.gliwice.pl

KRS:

620592

  Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności: – edukacyjnej, wychowawczej, kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej, turystycznej, prozdrowotnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy...

Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewoźników Transportu Samochodowego

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Strzelców Bytomskich 58

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

88549

Celem działania Stowarzyszenia jest: – udzielanie pomocy i informacji stowarzyszonym członkom w sprawach związanych z prowadzeniem międzynarodowego transportu drogowego osób...

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Rodziny

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

512-152-386

E-mail:

a.macyk@osar.com.pl; kontakt@osar.com.pl

Strona www:

www.osar.com.pl

KRS:

611306

Stowarzyszenie prowadzi działalność kulturalną i oświatową, edukacyjną wspierania inicjatyw społecznych ukierunkowanej na promowanie i rozwijanie asystentury rodziny, wspieranie rozwoju zawodowego...

Stowarzyszenie Airsoftowe Gliwice-Wataha

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

sag.wataha@o2.pl

KRS:

615726

Celem działania Stowarzyszenia jest propagowanie kultury fizycznej oraz rywalizacji sportowej w duchu fair play poprzez propagowanie rozgrywek airsoftowych oraz organizację...

Fundacja WWN

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

Aleja Przyjaźni 7/2

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

613755

Celem działania Fundacji jest: – działalność na rzecz edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ekologii, zwłaszcza szerzenia i propoagowania wiedzy...

Fundacja „New Europe”

Kategorie:

 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Zygmuntowska 44/8

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

new.europe@wp.pl

Strona www:

www.new-europe.org.pl

KRS:

611197

Celem działania Fundacji jest: – promowanie idei współpracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej i kulturalnej, – promowanie idei...

Stowarzyszenie Naukowo Techniczne Inżynierów Rzeczypospolitej

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Górnych Wałów 22/5

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

609973

Celem działania Stowarzyszenia jest: – działanie na rzecz nauki, techniki i gospodarki, w tym przedsięwzięć innowacyjno-wdrożeniowych, – podnoszenie kwalifikacji zawodowych...

Fundacja Gramy Razem

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Tarnogórska 114 c

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

609880

Celem działania ww. organizacji jest podejmowanie i realizacja różnorodnych działań przyczyniających się do wspierania dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin, ze...

Stowarzyszenie „Piastoholicy”

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

504-469-224

E-mail:

stowarzyszenie@piastgliwice.eu

Strona www:

www.piastgliwice.eu

KRS:

609077

Stowarzyszenie prowadzi działania przy klubie sportowym Piast Gliwice. Celem działania Stowarzyszenia jest: – dbanie o dobry wizerunek kibiców i drużyny...

Ochotnicza Straż Pożarna Konsalnet

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Adama Opla 1

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

609134

Celem działania Stowarzyszenia jest: – prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom na terenie zakładu GMMP oraz współdziałanie w tym...

Polskie Stowarzyszenie Energetyków (PSE)

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Zwycięstwa 32

Miasto:

44-100 Gliwice

Związek Stowarzyszeń „Niezależny Samorząd Województwa Śląskiego”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Zwycięstwa 26

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

608298

Celem działania organizacji jest: – wspomaganie rozwoju wspólnota i społeczności lokalnych, regionalnych i krajowych w duchu samorządności, – popularyzowanie idei...

Autoklasa Dzieciom

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Staromiejska 69

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

608329

Celem działania organizacji jest: – podniesienie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, – zapewnienie właściwej ochrony praw i interesów zmotoryzowanych oraz...

Fundacja Misia Olisia

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
Adres:

ul. Kopernika 25/9

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

608316

Celem działania organizacji jest podejmowanie i realizacja różnorodnych działań przyczyniających się do wspierania dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin, ze szczególnym...

Stowarzyszenie „My, Naród”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • inne
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

881-401-723

E-mail:

zarzad@mynarod.org.pl

Strona www:

www.mynarod.org.pl

KRS:

608250

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Edukacja obywatelska, patriotyczna i historyczna. _______________________________________________________________________________________ Celem działania Stowarzyszenia są działania społecznie użyteczne...

Stowarzyszenie na rzecz Utworzenia Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

603094

Celem działania Stowarzyszenia jest: 1. Doprowadzenie do utworzenia Śląskiego Instytutu Onkologii z siedzibą w Gliwicach jako instytutu badawczego będącego wielospecjalistycznym...

MB Silesia Club Poland

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Malczewskiego 7

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

mbmarcin@o2.pl

Klub Sportowy KODOKAN

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

Żwirki i Wigury 87

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

510373823

E-mail:

wazny4@op.pl

Strona www:

www.mma.gliwice.pl

KRS:

2402

Klub organizuje seminaria, pokazy dla szkół, zawody w Jiu Jitsu dla dzieci i młodzieży, a także obozy sportowe, na które...

Cannabis House Gliwice – Grupa Wsparcia „Gliwice-Sośnica”

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Tylna 35a/4

Miasto:

44-100 Gliwice

Gliwickie Stowarzyszenie Wolontariuszy dla Zwierząt Schroniskowych

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

502-372-871

E-mail:

karolina.lachacz@gmail.com

KRS:

601162

schroniska dla zwierząt Celem działania Stowarzyszenia jest: 1. Zwiększenie aktywności społecznej obywateli i umożliwianie im podejmowania działań w charakterze wolontariuszy...

Fundacja Wspierania Kultury i Edukacji „Pante”

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Bankowa 11-13/9A

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

598117

Celem głównym działania ww. organizacji jest upowszechnianie oświaty i kultury szczególnie w zakresie tworzenia i udostępniania społeczeństwu i instytucjom kulturalnym...

Akademia Tenisa Stołowego

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Szkolna 45

Miasto:

44-109 Gliwice

Telefon:

668-336-144, 607-442-978

E-mail:

akademiats@akademiats.pl

Strona www:

www.akademiats.pl

Stowarzyszenie działa przede wszystkim na rzecz dzieci i młodzieży z terenów powiatu gliwickiego. Akademia Tenisa Stołowego prowadzi zajęcia z tenisa...

Stowarzyszenie Duchowej Pomocy Życia

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Lublinek 22

Miasto:

93-469 Łódź

Telefon:

512-429-640

KRS:

37215

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

ul. Krasińskiego 13

Miasto:

40-019 Katowice

Telefon:

601-337-170

E-mail:

biuro@cp.org.pl

Strona www:

www.cp.org.pl

KRS:

11864

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji działa na rzecz ochrony środowiska w przedsiębiorstwach i innych organizacjach. Namawia do podejmowania działań z...

Fundacja Zacisze Grażyny

Kategorie:

 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Leśna 4

Miasto:

44-172 Poniszowice

Telefon:

502-561-527

E-mail:

zaciszegrazyny@wp.pl

KRS:

540890

Świadczenie schronienia osobom bezdomnym. Praca socjalna i terapeutyczna. Pozyskiwanie środków na wspieranie beneficjentów przy wychodzeniu z bezdomności. Współpraca z wolontariuszami...

Stowarzyszenie Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Gliwicach

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Juliusza Ligonia 36

Miasto:

44-100

Telefon:

Gliwice

KRS:

598010

Celem działnia Stowarzyszenia jest: 1. Wspieranie przez Radę Rodzciów, realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego zespołu, w  tym nastawionego na przygotowanie...

Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Technologii HUMAN CLOUD

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Przewozowa 32

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

438181

Celem fundacji jest wszechstronna pomoc w branży IT poprzez wsparcie przedsięwzięć związanych z rozwojem i wdrażaniem nowych technologii w przedsiębiorstwach...

Stowarzyszenie Dyskusyjno-Doradcze „Prawo na co dzień”

Kategorie:

 • inne
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Kościuszki 34/1

Miasto:

44-100 Gliwice

Fundacja Ślaskie Centrum Edukacji i Aktywności Społecznej

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
Adres:

Hajducka 31 a (kor. ul. Kościuszki 35 Gliwice)

Miasto:

41-500 Chorzów

Telefon:

733-072-155

E-mail:

biuro@slaskiecentrumedukacji.pl

Strona www:

www.slaskiecentrumedukacji.pl

KRS:

555739

Edukacja, przede wszystkim edukacja ekonomiczna, w tym upowszechnianie bankowości elektronicznej i internetowej wśród emerytów i rencistów oraz wśród młodzieży. Pomoc...

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ ANIMALS

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Rzemieślnicza 2

Miasto:

84-207 Bojano

E-mail:

otozgliwice@gmail.com

Strona www:

www.otozgliwice.pl

KRS:

69730

działania na rzecz pomocy krzywdzonym zwierzętom, interwencje i kontrola warunków bytowych zwierząt, pomoc  zwierzętom bezdomnym i schorowanym, których właścicieli nie...

Fundacja ARTeria

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Gajowa 9

Miasto:

41-807 Zabrze

Telefon:

516-188-103

E-mail:

biuro@fundacja-arteria.org

Strona www:

www.fundacja-arteria.org

KRS:

269041

Fundacja ARTeria od 2006 roku realizuje różnorodne projekty wspierające szeroko rozumiany rozwój regionalny i aktywizację środowisk lokalnych głównie poprzez działania...

Stowarzyszenie Aktywnych Szkół Ponadgimnazjalnych

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Okrzei 20

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

109208

Celem działania stowarzyszenia jest: 1. Tworzenie instytucjonalnych ram współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami, nauczycielami i rodzicami; przekształcanie własnych tradycyjnych...

Fundacja Trzeci.org

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

511-141-197

E-mail:

blog@trzeci.org

Strona www:

www.trzeci.org

KRS:

594111

Blog www.trzeci.org   Celem działania ww. organizacji między innymi jest: 1. Działalnośc na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w...

Fundacja KORKOCIĄG

Kategorie:

 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Zwycięstwa 4/5

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

589462

Celem działania organizacji są zadania w zakresie: – pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej...

Fundacja MESA

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 32/7

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

www.mesa.org.pl

KRS:

592216

Celem działania ww. organizacji jest: – promocja, rozwijanie i popularyzowanie wszelkich odmian turystyki w tym wodnej, – ochrona dóbr kultury...

Brzezinka Razem

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Zamojska 8

Miasto:

44-164 Gliwice

Gliwickie Stowarzyszenie „Niewidomy Globtroter”

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

695-757-700

E-mail:

niewidomyglobtroter@onet.pl

Strona www:

www.niewidomyglobtroter.pl

KRS:

590246

Dyżury piątki 16:00-18:00, GCOP, ul. Zwycięstwa 1. ________________________________________________________________________________________ Celem działania Stowarzyszenia jest: 1. rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań...

Stowarzyszenie o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim „JTB” z siedzibą w Gliwicach

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Bekasa 13/16

Miasto:

44-100 Gliwice

Fundacja Złoczów im. Marii Zaleskiej-Czajkowskiej

Kategorie:

 • kultura i sztuka
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

info@zloczow.pl

Strona www:

www.zloczow.pl

KRS:

589613

Celem działania organizacji jest opieka nad Polakami i zabytkami miasta Złoczowa na Ukrainie.

Gliwickie Stowarzyszenie Taneczno-Sportowe „Master Dance”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Górnych Wałów 25

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

589111

Celem działania Stowarzyszenia jest: 1. Prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, w tym zadań publicznych i na rzecz...

Stowarzyszenie Ekspertów Normalizacji, Walidacji i Certyfikacji NOWACERT

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Kościuszki 35 (kor. ul. Kochanowskiego 29a/22, Gliwice)

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

601-969-111

E-mail:

nowacert@onet.eu; jsobstel@nowacert.org

Strona www:

www.nowacert.org

KRS:

589568

Opracowujemy opisy kwalifikacji rynkowych, która mają być podstawą do certyfikacji nabywanych poprzez nieformalne i pozaformalne formy kształcenia się przez całe...

Fundacja Wspierania Rozwoju Edukacji Wczesnoszkolnej Imienia Waltera Stryji

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
Adres:

ul. Aleja Majowa 8/51

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

kontakt@fundacjastryja.org

Strona www:

fundacjastryja.org/

Celem działania ww. organizacji jest działalność w zakresie wspierania inicjatyw rozwoju nowych metod nauczania i prowadzenia zajęć z dziećmi oraz...

Uczniowski Klub Sportowy Capoeira Gliwice

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Arkońska 9/7

Miasto:

44-100 Gliwice

1. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia. 2. Wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę...

Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwo Narodowego

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Lotników 91/13

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

losangeles@interia.pl

KRS:

583118

Instytut Pracy i Edukacji

Kategorie:

 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Zwycięstwa 13/9

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

instytutpracy@gmail.com

KRS:

577540

Celem działania fundacji jest m.in.: – promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,...

Fundacja Jaś i Małgosia

Kategorie:

 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
Adres:

ul. Tatrzańska 105

Miasto:

93-279 Łódź

Telefon:

42 643-46-70

E-mail:

help@jim.org

Strona www:

www.jim.org

KRS:

127075

Misją Fundacji JiM jest niesienie najwyższej jakości pomocy dzieciom z autyzmem oraz innym osobom niepełnosprawnym. Fundacja prowadzi Centrum Terapii, pod...

Stowarzyszenie Bad4speed

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

bad4speed@gmail.com

Organizacja zajmuje się promocją i popularyzacją speed badmintona.

Stowarzyszenie Akademia Sportowa Gliwice

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jasna 31

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

576092

Celem działania stowarzyszenia jest: 1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, 2. wspieranie rodziny i systemu...

Stowarzyszenie Paramilitarne „PROCHOWNIA 1910”

Kategorie:

 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

669 070 459

E-mail:

prochownia1910@o2.pl

KRS:

0000573621

  Działania na rzecz zabytkowej architektury militarnej.   Celem działania stowarzyszenia jest: 1. prowadzenie działalności w zakresie ochrony zabytków, głównie...

Stowarzyszenie P.A.S.W. Gliwice

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

604-422-726

E-mail:

krzysztofdrozniak@op.pl

Strona www:

www.polskaszkolawalki.pl

KRS:

0000576493

  P.A.S.W. Gliwice prowadzi: – działania na rzecz propagowania treningu sztuk walki, a w szczególności pszczyńskiej sztuki walki, – działania...

Fundacja Desiderata

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Sztabu Powstańczego 20/10

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

570417

Fundację ustanowiono dla realizacji społecznie użytecznych celów, mianowicie podejmowanie działań na rzecz: 1. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka,...

Stowarzyszenie BJJ FACTORY

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Dzionkarzy 1

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

564135

Celem działania stowarzyszenia jest: 1. Prowadzenie działalności sportowej wśród dzieci i mieszkańców w Gliwicach, ale i na terenie całego kraju...

Akademicki Klub Podwodny Kalmar Klub Sportowy

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Akademicka 5

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

www.akpkalmar.pl/

1. Upowszechnianie sportu w rozumieniu ustawy o sporcie, podnoszenie sprawności fizycznej i polepszanie stanu zdrowia społeczności, w tym akademickiej, ze...

Stowarzyszenie Trenerów Akademii Rozwoju Sportu STARS

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

Górnych Wałów

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

697333327

E-mail:

biuro@gliwicestars.pl

Strona www:

www.gliwicestars.pl

KRS:

511400

Celem Stowarzyszenia jest: – działanie na rzecz popularyzowania wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia opartego na aktywności sportowej, –...

Fundacja WOLNO MI

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Studzienna 6

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

660-392-293

KRS:

563394

Celem działania organizacji jest: – wspieranie rodziców w realizacji obowiązku zapewnienia dzieciom warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym...

Fundacja Phoenix Time

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

fundacjaphoenixteampoland@gmail.com

KRS:

559912

Stowarzyszenie „AKTYWNY OBYWATEL”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Studzienna 6

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

kontakt@aktywnyobywatel.org

Strona www:

www.aktywnyobywatel.org

KRS:

561535

Stowarzyszenie dąży do: 1. Popularyzowania idei wolności i własności prywatnej. 2. Wspierania lokalnych inicjatyw społecznych. 3. Kształtowania postawy obywatelskiej i...

Ratownictwo Wodne Rzeczypospolitej Oddział w Gliwicach

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Toszecka 137/1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

601599009

E-mail:

gliwice@rwr.pl

Strona www:

www.rwr.pl

KRS:

558576

Celem działania stowarzyszenia jest prowadzenie działań ratowniczych, polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub...

Gliwickie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Harcerska 3/5

Miasto:

44-100 Gliwice

Uczniowski Klub Sportowy JUDO TEAM GLIWICE

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Gomułki 16A

Miasto:

44-100 Gliwice

1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży, w szczególności uczniów, w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe...

Gliwickie Stowarzyszenie na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Studzienna 6

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

https://www.facebook.com/kukizgliwice/timeline

Chrześcijańskie Stowarzyszenie ZANIM

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Oriona 48

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

555370

Celem Stowarzyszenia m.in. są: 1. Rozpowszechnianie i kształtowanie wartości chrześcijańskich w tym zasad moralności chrześcijańskiej opartych na Słowie Bożym. 2....

Polish Cavy Breeders Association

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Modrzewiowa 13/18

Miasto:

41-706 Ruda Śląska

Telefon:

667-764-886

E-mail:

sekretariat.pcba@gmail.com

Strona www:

www.pcba.pl

KRS:

415592

Stowarzyszenie powstało, aby propagować i popularyzować wiedzę o świnkach morskich z zakresu opieki i prawidłowego żywienia. Celem PCBA jest uświadomienie...

Stowarzyszenie Muzyczne CHOPIN

Kategorie:

 • kultura i sztuka
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Kościuszki 22

Miasto:

44-153 Sośnicowice

Telefon:

501-338-197

E-mail:

miroslawa.sander@wp.pl

KRS:

415792

Celem Stowarzyszenia jest: – upowszechnianie w kraju i za granicą osiągnięć artystycznych w dziedzinie kultury muzycznej, – stworzenie warunków rozwoju...

Fundacja Jesteśmy Razem

Kategorie:

 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

506-550-914, 506-550-913

E-mail:

jestesmyrazem@onet.eu

Strona www:

www.jestesmyrazem.pl

KRS:

553064

Grupa docelowa: osoby bezdomne, bezrobotne i inne grupy zagrożone wykluczeniem społecznym. Działania: szkolenia, pomoc socjalna.   Celem fundacji między innymi...

Fundacja Park Zofii

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • inne
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Studzienna 6

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

539-924-266

E-mail:

e.chudyba@gmail.com

KRS:

553035

Celem fundacji jest działalność edukacyjna, oświatowa, wychowawcza, badawcza, podejmowanie działań promujących i integrujących pola nauki, sztuki, życia społecznego. Celem Fundacji...

Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej Oddział Gliwice

Kategorie:

 • działania na rzecz kombatantów, inwalidów wojennyc
 • edukacja i wychowanie
Adres:

ul. Barlickiego 3

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

724-869-971

E-mail:

spak-gliwice@wp.pl

Strona www:

www.spak-gliwice.pl

KRS:

552853

Podtrzymywanie i propagowanie ideałów i pamięci działalności Armii Krajowej. _______________________________________________________________________________________ Celem Stowarzyszenia są w szczególności: 1. prowadzenie działalności edukacyjnej i...

Fundacja Primo Kobieta

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Zygmuntowska 40/1

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

551410

Fundacja Pro Humane Salutem

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

lukasz.siepie.siepietowski@gmail.com

KRS:

551597

Fundacja prowadzi działania na rzecz promocji zdrowia.   Celem fundacji jest działalność m.in. w zakresie: – pomocy społecznej, w tym...

Stowarzyszenie „Pro Zdrowie”

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
Adres:

ul. Częstochowska 1/3

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

552081

      Celem Stowarzyszenia są w szczególności: – podnoszenie poziomu wiedzy ogólnej i specjalistycznej w zakresie dietetyki oraz innych...

Śląska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego „Parasol”

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

500-283-338

E-mail:

parasol.fundacja@gmail.com

Strona www:

www.fundacjaparasol.org.pl

KRS:

551604

Podstawowym celem fundacji jest ochrona i promocja zdrowia psychicznego oraz zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Do szczegółowych celów fundacji należą: – promowanie...

Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Nadzieja”

Kategorie:

 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Studzienna 6

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

518-174-361

E-mail:

nadzieja-stowarzyszenie@wp.pl

Działania na rzecz osób poszkodowanych przestępstwem, pomoc w prowadzeniu spraw sądowych i administracyjnych, pomoc osadzonym w przejściu do życia po...

Fundacja Arka Noego

Kategorie:

 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Barlickiego 3

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

fangliwice@gmail.com

KRS:

547361

Celem działania Fundacji jest: 1. wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu eksperymentowania lub uzaleznienia od alkoholu, narkotyków oraz innych...

Fundacja „Obywatele Wspólnej Europy”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
Adres:

ul. Andromedy 20/5

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

548396

Fundację ustanowiono dla realizacji społecznie i gospodarczo użytecznych celów, mianowicie podejmowania działań na rzecz: 1. rozwoju wiedzy i umiejętności w...

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej okręg Górnosląski

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Damrota 2 a of. (kor. ul. Jagiellońska 21, Gliwice)

Miasto:

45-064 Opole

Telefon:

728-468-553

E-mail:

gliwice@zhr.pl

Strona www:

www.gliwice.zhr.pl

KRS:

57720

ZHR prowadzi pracę wychowawczą zgodnie z ideałami zawartymi w Prawie Harcerskim. Obecnie w Gliwicach działają: I Gliwicka Drużyna Harcerzy „Inlathi”...

Fundacja „Long Life”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Andersena 2

Miasto:

44-100 Gliwice

Podstawowym celem fundacji jest działalność na poprawy jakości życia osób starszych, a w szczególności: – prowadzenie działań aktywizujących osoby starsze,...

Stowarzyszenie Katolickie – Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego – Oddział Gliwice

Kategorie:

 • inne
Adres:

Okrzei 31

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

544406

Celem stowarzyszenia jest promowanie wiary, nauki, kultury i oświaty chrześcijańskiej.

Fundacja Zakątek Pokoleń

Kategorie:

 • działania na rzecz kombatantów, inwalidów wojennyc
 • edukacja i wychowanie
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

608-639-570

E-mail:

fundacja@zakatekpokolen.pl

Strona www:

www.zakatekpokolen.pl

KRS:

544202

Działania na rzecz osób niesamodzielnych (starszych/niepełnosprawnych)  w sferze opieki i edukacji, profilaktyki i aktywizacji.  

Fundacja Pomocy Od Nowa

Kategorie:

 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

Zwycięstwa 10

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

kontakt@fundacjaodnowa.pl

Strona www:

fundacjaodnowa.pl/

KRS:

544319

Celem Fundacji jest popieranie i prowadzenie działalności społecznej, charytatywnej, informacyjnej, naukowej i kulturalnej na rzecz ogółu społeczeństwa w następującym zakresie:...

Stowarzyszenie NOWE OTWARCIE

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Jana Kilińskiego 14/31

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

www.noweotwarcie.pl/

KRS:

541117

Celem Stowarzyszenia jest: 1. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wywieranie pozytywnego wpływu na budowanie państwa prawa i poprawę warunków życia obywateli, ochrona...

Fundacja MASZKETY

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • kultura i sztuka
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Kościuszki 35 (kor. Daszyńskiego 188)

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

508-840-494

E-mail:

fundacjamaszkety@gmail.com

Strona www:

www.magazynmaszkety.pl

KRS:

537318

Wydawanie magazynu Maszkety. Warsztaty kulinarne. Warsztaty ekologiczne. Warsztaty plastyczne. Celem Fundacji jest każda działalność promująca i wspierająca śląskich blogerów oraz...

Stowarzyszenie Artystyczne FAUN-ART

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Studzienna 6

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 775-20-53

E-mail:

s.faunart@gmail.com

Strona www:

www.faunart.wix.com/stowarzyszenie

KRS:

539405

Spotkania ze sztuką dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym: Przedszkole Miejskie nr 18 w Gliwicach, Szkoła Podstawowa nr 7 w...

Stowarzyszenie „Ranger Survival Club”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jarzębinowa 3

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

www.ranger.org.pl

KRS:

536804

Popularyzujemy wśród młodzieży i dorosłych postawy patriotyczne i historię wojskowości. Przygotowujemy naszych członków do służby w formacjach mundurowych takich jak...

Fundacja Invictus Veteranus

Kategorie:

 • działania na rzecz kombatantów, inwalidów wojennyc
 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

661-807-305

E-mail:

invictus@weteran.org

Strona www:

www.weteran.org

KRS:

539188

Fundacja Invictus Veteranus powstała z potrzeby poprawy wizerunku polskich weteranów powracających z misji poza granicami kraju, docenienia wszystkich weteranów i...

Fundacja „Polskie Pałace na Źródle”

Kategorie:

 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

504-470-997

E-mail:

sces08@wp.pl

Strona www:

www.polskiepalacenazrodle.pl

KRS:

538370

Celem idei jest renowacja historycznych obiektów zlokalizowanych na źródłach wodnych i ich adaptacja na cele kulturalne.   Celem Fundacji jest...

Klub Sportowy Akademia Piłkarska Gliwice

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Gwardii Ludowej 6/8

Miasto:

44-100 Gliwice

Fundacja RARA AVIS

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

667-404-059

E-mail:

kontakt@rara-avis.org

Strona www:

www.rara-avis.org

Wsparcie i promocja zasobów kultury, dziedzictwa narodowego, turystyki. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i grup wykluczonych. Wszystkie działania z wykorzystaniem...

Stowarzyszenie BIKSA

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Mickiewicza 10/1

Miasto:

43-190 Mikołów

Telefon:

782-092-600

E-mail:

stowarzyszeniebiksa@gmail.com

KRS:

372621

Stowarzyszenie Altum

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

798-376-850

E-mail:

krzysztof.pachole@gmail.com

KRS:

0000527637

Działania na rzecz dzieci i młodzieży. Promocja muzyki chrześcijańskiej, organizacja koncertów charytatywnych.   Celem działania Stowarzyszenia jest: 1. merytoryczne i...

Fundacja Rozwoju Sportowego „Jubilo”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Bytomska 18

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

frsjubilo@gmail.com

Strona www:

https://www.facebook.com/pages/FRS-Jubilo/718786564856758

KRS:

527061

Celem Fundacji jest: – rozwój psychomotoryczny młodzieży ze środowiska miejskiego i wiejskiego poprzez wychowanie fizyczne i adaptację w środowiskowych i...

Fundacja Jazzu Tradycyjnego

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

606-974-182

E-mail:

fjt@onet.eu

Strona www:

www.fjt.com.pl

KRS:

0000524163

Wszechstronne działanie na rzecz promocji i rozwoju jazzu tradycyjnego. Edukacja i rozwój młodego człowieka w zakresie jazzu tradycyjnego.  

Fundacja „Zwierzęta są ważne”

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • inne
Adres:

ul. Świętojańska 4/6 (kor Kopernika 43/23)

Miasto:

44-102 Gliwice

Telefon:

790-848-488

E-mail:

katarzyna.ganszczyk@gmail.com

Strona www:

www.zwierzetasawazne.pl

KRS:

523204

Celem fundacji jest: – poprawa dobrostanu zwierząt oraz ochrona środowiska naturalnego, – podniesienie poziomu wiedzy o zwierzętach i środowisku naturalnym...

Polskie Stowarzyszenie Treningu Motorycznego

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Szparagowa 19

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

rehabilitacja@fizjofit.pl

Strona www:

www.pstm.pl

KRS:

510144

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w zakresie: – działania na rzecz popularyzowania form kultury fizycznej i treningu motorycznego, profilaktyki sportowej...

Stowarzyszenie Wokalistów MIX

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Hłaski 18

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

604-546-439

E-mail:

info@mix.org.pl; prezes@mix.org.pl

Strona www:

www.mix.org.pl

KRS:

520564

Stowarzyszenie Wokalistów MIX to pasjonaci wokalistyki, absolwenci polskich Akademii Muzycznych, nauczyciele śpiewu, wokaliści (śpiew klasyczny, jazz, pop, rock, folk), terapeuci...

Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Team Gliwice

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Rogera 12

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

522293

Celem stowarzyszenia jest organizowanie i propagowanie działalności sportowej i wychowawczej w celu: dbania o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie obywateli,...

Uczniowski Klub Sportowy ‚Akademia Piłkarska Silesia’ Gliwice

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

794-789-807

E-mail:

rafal.grzegorzek@tuzaczynasiefutbol.pl

Strona www:

www.tuzaczynasiefutbol.pl

Akademia piłkarska to szkółka, która rozpala pasję i marzenia piłkarskie wśród dzieci od najmłodszych lat. 1. Planowanie i organizowanie życia...

Stowarzyszenie Ludzie Miasta

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Wyszyńskiego 27

Miasto:

44-120 Pyskowice

Telefon:

503-649-169

E-mail:

ludzie.miastapce@gmail.com

Strona www:

www.ludziemiastapce.hpu.pl

KRS:

0000441115

Działania aktywizujące, integrujące prowadzone na terenie Pyskowic, powiatu gliwickiego i Gliwic.  

Fundacja Wsparcia Profilaktyki Medycznej

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
Adres:

ul. Jasna 31B

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

520334

Celem fundacji jest realizacja zadań publicznych w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej...

Fundacja „Cała Naprzód”

Kategorie:

 • kultura i sztuka
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

fundacja@calanaprzod.org

Strona www:

www.calanaprzod.org

KRS:

519201

Fundacja jest organizacją pomocniczą prowadzącą działalność gospodarczą i pozwalającą „Całej Naprzód” sprzedawać rzeczy i świadczyć usługi, z których dochód przeznaczany...

Śląskie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju Kultury

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • zawodowe, naukowe
Adres:

Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

698-309-007

E-mail:

stowarzyszenie@logika.gliwice.pl

Strona www:

www.logika.gliwice.pl

KRS:

518160

Stowarzyszenie prowadzi szkoły dla dorosłych. Przyjmuje również osoby, które nie ukończyły 18stego roku życia oraz młodzież i dorosłych z różnymi...

Akademia Piłkarska PROFI Gliwice

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Bardowskiego 2/4

Miasto:

44-100 Gliwice

1. Akademia prowadzi działalność w sferze kultury fizycznej. 2. Akademia zajmuje się organizowaniem i propagowaniem działalności sportowej i wychowawczej w...

Stowarzyszenie Katolickie – Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego

Kategorie:

 • inne
Adres:

Toszecka 36a

Miasto:

44-100 Gliwice

Gliwickie Stowarzyszenie Biblijne

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
Adres:

ul. Skowrońskiego 26

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

512588

Celem Stowarzyszenia jest: – prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania wartości chrześcijanskich nauk biblijnych, – propagowanie zdrowego trybu życia, bez nałogów,...

Polskie Towarzystwo Saunowe

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Kozielska 135

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

www.polskietowarzystwosaunowe.pl

KRS:

512573

Celem Towarzystwa jest działanie na rzecz: – szroko podjętego uświadamiania społeczeństwu oraz zarządcom ośrodków saunowych walorów zdrowotnych i rekreacyjnych płynących...

Stowarzyszenie PRZED SIEBIE

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Studzienna 6

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

510-845-380

E-mail:

kontakt@przedsiebie.org

Strona www:

www.przedsiebie.org

KRS:

0000510144

Celem stowarzyszenia jest organizacja działań o charakterze rekreacyjnym, kulturalnym, turystycznym i edukacyjnym dla mieszkańców Gliwic i okolic. Organizuje rajdy rowerowe,...

Gliwickie Towarzystwo Triathlonowe

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Księcia Ziemowita 8D

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

gtt.gliwice@gmail.com

Strona www:

www.gtt.gliwice.pl

KRS:

510319

Celem klubu jest dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie członków klubu. Celem również jest organizowanie zawodów sportowych i imprez...

Fundacja na rzecz Rozwoju

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jana Pawła II 14E/1

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

marta_zielinska@poczta.onet.eu

KRS:

510152

Celem działania Fundacji jest: – wspieranie przykładów pozytywnej aktywności sportowej i kulturalnej oraz pozytywnych postaw życiowych, – inicjowanie pozytywnych postaw...

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Sikorskiego 132

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

697-654-300

E-mail:

sprsosnicagliwice@gmail.com

Strona www:

sprsosnica.wordpress.com

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, zajmującą się propagowaniem i upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego dyscyplinie piłka ręczna oraz promocji i...

Klub Sportowy TOTEM

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

506-685-622

E-mail:

kstotem@gmail.com

Sporty ekstremalne.

Fundacja Promocji Wiedzy i Innowacji

Kategorie:

 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Zygmunta Starego 13/25

Miasto:

44-100 Gliwice

Celem działania fundacji jest: – propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii i innowacji w społeczeństwie oraz gospodarce wpływających na poprawę jakości życia,...

Fundacja Ars Magna

Kategorie:

 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Prymasa Wyszyńskiego 11

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

509-840-106

E-mail:

fundacjaarsmagna@gmail.com

Strona www:

www.fundacjaarsmagna.com.pl

KRS:

0000508564

Pomagamy i doradzamy tym, którzy chcą zrobić coś ciekawego, oryginalnego, a czasem … szalonego. W swoim portfolio mamy zarówno projekty...

Fundacja Instytut Innowatyki

Kategorie:

 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

instytut@onet.pl

Strona www:

www.instytut.pl

Celem fundacji jest: – inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia: gospodarczego, społecznego, oświaty, nauki i kultury, –...

Fundacja Chórtownia

Kategorie:

 • kultura i sztuka
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Łużycka 6/8

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

507-075-879

E-mail:

chortownia@3w.gliwice.pl

Strona www:

www.chortownia.org

Fundacja prowadzi międzynarodowy portal ch&oacute

Fundacja „Miejsce na ziemi”

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

503-927-848

E-mail:

miejsce-na-ziemi@poczta.pl

Strona www:

fundacja-miejsce-na-ziemi.webnode.com/

KRS:

396447

Pomoc osobom, które: – są zagrożone wykluczeniem społecznym, – są samotne w rozwiązywaniu najtrudniejszych spraw swojego życia, – chcą mieć...

Fundacja Bieg Rzeźnika

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 11/1

Miasto:

44-100 Gliwice

Cele Fundacji: 1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem lekkoaltetyki, 2. organizowania i wspierania inicjatyw związanych z promowaniem...

Stowarzyszenie „Patriotyczna Strona Miasta”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Wolskiego 9/6

Miasto:

44-100 Gliwice

Stowarzyszenie na rzecz Zdrowia Psychicznego Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin „DIADA”

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
Adres:

ul. Kozielska 16

Miasto:

44-100 Gliwice

Celem działania organizacji jest m.in.: – prowadzenie działalności profilaktycznej, opiekuńczej wychowawczej oraz ochrony zdrowia, – ochrona i promocja zdrowia oraz...

Stowarzyszenie EKOGIM10

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

ekogim10.gliwice@gmail.com

Celem stowarzyszenia jest działanie polegające na stworzeniu najkorzystniejszych warunków do wspierania wszechstronnego rozwoju uczniów na miarę ich możliwości, promowanie działalności...

Stowarzyszenie „Otwarte Umysły”

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Gojawiczyńskiej 24/5

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

otwarteumysly@op.pl

Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dzieci i młodzieży, społeczności lokalnych niedostosowanych społecznie poprzez edukację, rozwój potrzeb oraz zainteresowań...

Fundacja Margolcia

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • inne
Adres:

ul. Elektryków 2a

Miasto:

44-100 Gliwice

Celem Fundacji jest działalność na rzecz rodziny, szczególnie godzenie życia rodzinnego z życiem zawodowym i osobistym poprzez zapewnienie opieki dzieciom,...

Fundacja Greenpower Polska

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

506-809-560, 791-662-345

E-mail:

konktakt@greenpowerpower.pl

Strona www:

www.greenpowerpolska.pl

KRS:

499147

Fundacja prowadząca działalność proedukacyjną, proekologiczną, prowadząca działania promujące inżynierię wśród młodych ludzi. Motywuje do budowania pojazdów elektrycznych oraz organizacja wyścigów...

Fundacja na rzecz Wolnomyślicieli im. Kazimierza Łyszczyńskiego

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • inne
Adres:

ul. Barlickiego 3

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

www.lyszczynski.org.pl

Fundacja zajmuje się działaniem na rzecz osób bezwyznaniowych, promocją świeckiego państwa oraz krzewieniem światopoglądu opartego na wiedzy naukowej, rozumie i...

Stowarzyszenie „Grupa ZVL”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Toszecka 17

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

496562

Celem stowarzyszenie jest m.in.: 1. uczestnictwo w imprezach rowerowych i innych, 2. rozpowszechnianie rowerowych sportów ekstremalnych, 3. krzewienie kultury fizycznej...

Stowarzyszenie Konsorcjum Dźwigowe Górnego Śląska i Zagłębia

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Chorzowska 58

Miasto:

44-106 Gliwice

Telefon:

791-069-917

E-mail:

piotr@progresstd.pl

Stowarzyszenie to grupa ludzi mająca na celu wspólne działanie na ochrony miejsc pracy firm dźwigowych, rozwój, szkolenia.   Kontakt: 8-16...

Razem Dla Gliwic

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Studzienna 6

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

518-147-361

E-mail:

razemdlagliwic@wp.pl

Działalność na rzecz mieszkańców gminy Gliwice. Patryk Hodura, 511-061-916 Zbigniew Mikołajczyk, 780-088-410

Europejskie Stowarzyszenie Praw Człowieka

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Studzienna 6

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

518-147-361

E-mail:

europejskiespc@wp.pl

Propagowanie świadomości prawnej. Patryk Hodura, 511-061-916 Zbigniew Mikołajczyk, 780-088-410

Stowarzyszenie Sportowo-Edukacyjne FEBYS

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 724 09 86

E-mail:

biuro@febys.org

Strona www:

www.febys.org

KRS:

0000410740

Celem Stowarzyszenia jest działalność sportowo – edukacyjna, zdrowy tryb życia, połączenie aktywności sportowej i intelektualnej.  

Fundacja na rzecz Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i Wspomagania Ofiar Wypadków „Kapitan Światełko”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 2a/4

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

506-300-176

E-mail:

fundacja@kapitanswiatelko.pl

Strona www:

www.kapitanswiatelko.pl/

KRS:

493450

Działania edukacyjne dla młodzieży z zakresu reagowania w sytuacjach zagrożenia życia. Działania dotyczące bezpieczeństwakierowców, rowerzystów i biegaczy. Promocja turystyki samochodowej.

Fundacja „Biegamy z sercem”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

fundacja@biegamyzsercem.pl

Strona www:

www.biegamyzsercem.pl

KRS:

470903

Integracja środowisk, organizacja akcji sportowo-charytatywnych, wsparcie młodzieży niepełnosprawnej i dzieci z domu dziecka.    

Fundacja KULTURA 3.0

Kategorie:

 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Raciborska 8

Miasto:

44-100 Gliwice

1. Promowanie sztuki w Polsce i za granicą, zwłaszcza poprze kreowanie i popularyzowanie nowatorskich działań o charakterze artystycznym i edukacyjnym,...

Fundacja na rzecz Rozwoju Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Przeszczepów Twarzy

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

Miasto:

44-100 Gliwice

1. działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej, 2. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań z zastosowaniem technik...

Obywatelskie Stowarzyszenie Rodziców

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Żółkiewskiego 20/4

Miasto:

44-100 Gliwice

Fundacja MELODIE MIASTA

Kategorie:

 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

fundacja@melodiemiasta.pl

Strona www:

www.melodiemiasta.pl

KRS:

48292

Organizacja wspiera kulturę i sztukę, głównie w zakresie alternatywnej edukacji muzycznej dotyczącej tworzenia współczesnej muzyki. Organizuje festiwale, warsztaty i szkolenia...

Uczniowski Klub Sportowy Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego Młodzieży „Sośnica” Gliwice

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Odrowążów 83/22

Miasto:

44-100 Gliwice

1. Rozpowszechnianie i popularyzacja aktywności fizycznej poprzez grę w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie miasta Gliwice,...

Polskie Stowarzyszenie Bioelektrowni i Biogazowni

Kategorie:

 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Żwirki i Wigury 87/29

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

kozimor@wp.pl

KRS:

481030

Celem działania ww. organizacji między innymi jest wzmacnianie i unowocześnienie gospodarki kraju oraz wspieranie polskiej przedsiębiorczości w dziedzinie odnawialnych źródeł...

ABA

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Stowarzyszenie Komputerowej Nauki o Materiałach i Inżynierii Powierzchni

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • współpraca międzynarodowa
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Zygmunta Starego 6/30

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

info@acmsse.org

Strona www:

acmsse.org/

KRS:

240346

Celem Stowarzyszenia jest krzewienie i popieranie rozwoju inżynierii i nauki o materiałach, w tym o materiałach metalowych oraz obróbki cieplnej...

Stowarzyszenie Polska Wolności

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Brodzińskiego 4

Miasto:

41-800 Zabrze

Strona www:

www.polskawolnosci.pl

KRS:

457785

Grzegorz Dittrich 792-290-178 Jacek Świetlicki 501-477-449   Prowadzenie dyskursu publicznego na tematy związane z żywotnymi interesami RP; wspieranie i inicjowanie...

Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM „SezaM”

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
Adres:

ul. Parkowa 5

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

531773768

E-mail:

sezamsm@tlen.pl

Strona www:

www.sezamsm.pl

KRS:

269884

Nasze stowarzyszenie zrzesza osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół. Pomagamy im w pokonywaniu trudności związanych z chorobą....

Przemysł Metali Nieżelaznych Przyjazny Swoim Seniorom

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Sowińskiego 5/130

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

312250

Zapewniamy seniorom możliwość aktywności społecznej po zakoczeniu zakiery zawodowej. Realizujemy zadania mające na celu umożliwienie seniorom starzenie sie w zdrowiu...

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Osiedla Wilcze Gardło

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • kultura i sztuka
Adres:

Plac Jaśminu 2

Miasto:

44-100 Gliwice

Celem stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz rozwoju, poprawy warunków życia i integracji ponad terytorialnym podziałem administracyjnym mieszkańców miejscowości Smolnica...

Akademia Sportu ŁABĘDY

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Rzeczycka 31b/5

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

889-547-669

Celami Klubu są: – kształtowanie i popularyzowanie zdrowego stylu życia mieszkańców miasta i powiatu, – uczestniczenie w rozgrywkach i rywalizacji...

Stowarzyszenie Gliwicki Yacht Club

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Płowiecka 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Celem działania stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i...

Stowarzyszenie Polskiej Grupy d/s Białaczek u Dorosłych PALG/ Polish Adult Leukemia Group

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 256-28-58

E-mail:

palg@io.gliwice.pl

Strona www:

www.palg.pl

Polska Federacja Karate Kyokusinkai

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Fundacja Pomocy Człowiek Człowiekowi

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Zwycięstwa 41/1

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

www.czlowiek-czlowiekowi.pl

KRS:

457963

Wspieramy każdego człowieka, w każdym wieku a szczególnie tych, którym życie zaoferowało niewiele. Pomagamy osobom chorym, niepełnosprawnym, ubogim, zagrożonym wykluczeniem...

Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin „Podajmy-Sobie-Ręce”

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

psrgliwice@gmail.com

Strona www:

www.podajmysobierece.eu

KRS:

461559

integracja środowiska osób niepełnosprawnych, tworzenie działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin  ...

Stowarzyszenie „MACIERZ”

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
Adres:

ul. Satyryków 18/5

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

www.macierz.org.pl/

Uczniowski Klub Sportowy LIDER Gliwice przy ZSE-T

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. gen. Sikorskiego 132

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 279-66-96

Celem Klubu jest: – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, – planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o...

Fundacja ‚FLIGRY”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Gen. Andersa 2/4

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

info@fligry.eu

Strona www:

www.fligry.eu

Celem działania organizacji jest: – upowszechnianie i propagowanie wiedzy o tradycji i historii lotnictwa polskiego, o polskiej kulturze i dziedzictwie...

BOWLS GLIWICE

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Gagarina 20/5

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

609-369-594

E-mail:

bowlsgliwice@o2.pl

Strona www:

www.bowlsgliwice.pl

Fundacja Różnorodności i Równości „KONTRASTY”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

info@kontrasty.org.pl

Strona www:

www.kontrasty.org.pl

KRS:

455272

Fundacja KONTRASTY ma na celu poszerzanie wiedzy i akceptacji dla szeroko pojętej różnorodności i równości w społeczeństwie. Poprzez projekty i...

Zarząd Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gliwicach

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Wrocławska 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Ochotnicza Straż Pożarna w Gliwicach-Bojkowie

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Rolników 221

Miasto:

44-100 Gliwice

Stowarzyszenie GLIWICZANIE RAZEM – STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Św. Wojciecha 4

Miasto:

44-100 Gliwice

Celem działania organizacji jest integrowanie mieszkańców Gliwic na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów występujących w poszczególnych sferach funkcjonowania miasta, obejmujących w...

Ochotnicza Straż Pożarna w Gliwicach-Brzezince

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Zamojska 8

Miasto:

44-164 Gliwice

Telefon:

601-403-524

E-mail:

osp.gliwice.brzezinka@gmail.com

Strona www:

www.facebook.com/OSPGliwiceBrzezinka

KRS:

453498

Celem działania organizacji jest m.in.: – prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową...

Gliwickie Towarzystwo Futsalu

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Zwycięstwa 36

Miasto:

44-100 Gliwice

Celem Stowarzyszenia jest: – popularyzowanie i rozwój futsalu, – organizowanie rozgrywek ligowych, pucharowych oraz turniejów mistrzowskich i towarzyskich, – organizacja...

Fundacja Mistrzostwa Sportowego

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Piwna 4/2

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

akademia-sportowa-gliwice.com/

Celem działania organizacji jest m.in.: – uczestniczenie w rozwoju kultury fizycznej, – upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej, – rozwijanie...

Fundacja „NA MURACH MIASTA”

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Wieczorka 25 lokal VIa

Miasto:

44-121 Gliwice

E-mail:

biuro@namurachmiasta.org

Strona www:

namurachmiasta.wordpress.com/

Celem działania organizacji jest: – wspieranie i rozwijanie chrześcijańskiego ruchu modlitewnego, – wspieranie rozwoju kościołów i innych organizacji chrześcijańskich, –...

Uczniowski Klub Sportowy KOSYNIER

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Obrońców Pokoju 4

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

501-760-345

E-mail:

janmotyl@o2.pl

Strona www:

https://www.facebook.com/UKSKosynierGliwice

1. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowanie przez kulturę fizyczną. 2. Klub...

Polskie Stowarzyszenie Teleinformatyki Praktycznej

Kategorie:

 • inne
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

biuro@pstp.pl

Strona www:

www.pstp.pl

Celem działania organizacji jest m.in.: – reprezentowanie członków stowarzyszenia, ich opinii, potrzeb i interesów wobec społeczeństwa, władz oraz organizacji pozarządowych...

Fundacja MERIBA

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
Adres:

ul. Jagiellońska 21 (kor. ul. Waryńskiego 1/17)

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

509-162-746

E-mail:

m.strug@teatr-a.art.pl

KRS:

0000448850

  Działania na rzecz rozwoju młodzieży.  

Uczniowski Klub Sportowy STG Gliwice

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Chorzowska 44 b

Miasto:

44-100 Gliwice

Klub realizuje swoje cele poprzez: 1. Szkolenie tancerzy poprzez organizowanie treningów, obozów szkoleniowych oraz innych form mających na celu doskonalenie...

Stowarzyszenie Neurofizjologiczno-Ortopedycznych Terapeutów Manualnych Polska

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
Adres:

Nowy Świat 33b/9

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

nomtpolska@gmail.com

KRS:

335890

Stowarzyszenie Survivalu Górskiego SZKOŁA TYGRYSÓW

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

Bolesława Śmiałego 3/2

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

stowarzyszeniesurvivalu@gmail.com

Stowarzyszenie POMOST

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Barlickiego 3

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

503-585-504

E-mail:

stowarzyszeniepomost.pl@gmail.com

Strona www:

pomost4.webnode.com/

Stowarzyszenie pomaga osobom uzależnionym i opuszczającym zakłady karne, prowadzone przez osoby z szerokim doświadczeniem, psychologów, terapeutów, kuratorów, osoby które opuściły...

Stowarzyszenie OTK Rzeźnik

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

Jabłoni 15

Miasto:

44-100 Gliwice

1. Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem lekkoatletyki. 2. Rozwijanie zainteresowań społecznych związanych z lekkoatletyką. 3....

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kultury „Melina”

Kategorie:

 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

692-211-569

E-mail:

stowarzyszeniemelina@gmail.com

Strona www:

www.stowarzyszenie-melina.pl

KRS:

438799

Działalność Stowarzyszenia opiera się na organizacji wydarzeń artystycznych i kulturalnych, propagowaniu aktywnego uczestnictwa w kulturalnym życiu miasta, wspieraniu rozwoju oraz...

Stowarzyszenie MOTOROWODNI.PL

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Andersena 46/5

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

502-823-198

E-mail:

motorowodni@gmail.com

Strona www:

www.motorowodni.pl

Propagowanie turystyki motorowodnej.

Stowarzyszenie Miłośników Przyrody 4×4 Kucyk Team

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

508-767-804

E-mail:

kucyk2@amorki.pl

Prowadzenie działalności w zakresie offroadu, rekreacji z poszanowaniem przyrody. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Upowszechnianie kultury fizycznej...

Stowarzyszenie Farmaceutyczne LEGE ARTIS

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Żurawia 49

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

biuro@farmacjalegeartis.pl

Strona www:

www.farmacjalegeartis.pl

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych – koło w Gliwicach

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Powstańców Warszawy 12

Miasto:

44-100 Gliwice

Stowarzyszenie Dzierżawców Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Pod lasem” w Gliwicach przy ul. Leśnej

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • ekologia, ochrona środowiska
 • inne
Adres:

ul. Witkiewicza 64/9

Miasto:

44-100 Gliwice

Stowarzyszenie „NEW EUROPE”

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Zygmuntowska 44/8

Miasto:

44-100 Gliwice

Stowarzyszenie „Gliwickie drzewa”

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

ul. Orzeszkowej 14

Miasto:

44-100 Gliwice

Stowarzyszenie „Koalicja Dla Gliwic”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Zwycięstwa 26

Miasto:

44-100 Gliwice

Stowarzyszenie „Gliwiczanie Razem”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. św. Wojciecha 4

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

605-662-711

Stowarzyszenie ABADA CAPOEIRA

Kategorie:

 • kultura i sztuka
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

abada@abada.com.pl

Strona www:

www.abada.com.pl

KRS:

363171

Stowarzyszenie promuje aktywny tryb życia i sport poprzez prowadzenie treningów capoeira – brazylijskiej sztuki walki łączącej walkę, muzykę, akrobatykę i...

Społeczny Komitet Jubileuszu 650-lecia Lwowskiej Katerdy Ormiańskiej

Kategorie:

 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Prymasa Wyszyńskiego 7/2

Miasto:

44-100 Gliwice

MUKS „Łabędy”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Wrzosowa 14

Miasto:

44-100 Gliwice

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. 2. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego młodzieży w oparciu...

Rycerze Ajaxu Klub Sportowy

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Raciborska 3/27

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

500-075-816

Strona www:

https://www.facebook.com/rycerzeajaxu

Celem Klubu jest: – prowadzenie działalności w zakresie piłki nożnej, sportów walki, w szczególności boksu, kick boxingu, mieszanych sztuk walki...

Laboratory of Innovation in Bio and Renewable Energy LIBRE Foundation

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

info@librefoundation.org

Strona www:

www.librefoundation.org

KRS:

428644

Fundacja  zajmuje się rozwojem innowacji w energetyce odnawialnej ekologii i efektywności energetycznej.  

Krajowe Forum Aranżacji Przestrzeni i Rozwoju Osobowości

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

502-458-170, 505-824-358

E-mail:

kfapiro@op.pl

Szkolenia i warsztaty w zakresie własnego rozwoju i możliwości rozwojowych w zakresie zdrowia i ekologii życia.

Klub Sportowy TEAM9

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

784-524-666

E-mail:

m.forys@team9.pl

Strona www:

www.team9.pl

Latem – wszelkiego rodzaju sporty na świeżym powietrzu. Zimą – kształcenie młodych snowbordzistów, amatorów i zawodowców.

Klub Sportowy RONIN Gliwice

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • sport, turystyka, rekreacja
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

501-794-569

E-mail:

klubronin@gmail.com

Strona www:

www.klubronin.com

KRS:

584858

Promocja sportów ekstremalnych. Snowboarding, wakeboarding, deskorolka. Szkolenia i zawody sportowe.    

Ruch Christus Rex

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • inne
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Asnyka 6/6

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

503-099-991

E-mail:

narodowyrojalista@gmail.com

Strona www:

www.rcrex.pl

Ruch Christus Rex jest organizacją społeczno-polityczną o charakterze narodowym i monarchistycznym. Prowadzi działalność na polu politycznym, religijnym. Działa na polu...

Gliwickie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Lubię Cię”

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
Adres:

ul. Gierymskiego 7

Miasto:

44-100 Gliwice

Gliwickie Stowarzyszenie Miłośników Czterokołowców SQUAD-GLIWICE

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Kozielska 105/1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

601-471-498, 509-065-393

Strona www:

www.squad-gliwice.pl

Gliwickie Centrum Mediacji

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Chemiczna 5h

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

unia@mediacje.pl

Strona www:

www.mediacje.org

Gliwicki Klub Rekreacyjno-Sportowy STOKROTKA

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-99-71

E-mail:

klub@stokrotka.org.pl

Strona www:

www.stokrotka.org.pl

KRS:

221601

Fundacja Różyczka

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 775-00-17, 516-047-471

E-mail:

biuro@fundacjarozyczka.pl

Strona www:

www.fundacjarozyczka.pl

KRS:

399191

  Pomagamy osobom niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym, samotnym rodzicom oraz dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej....

Fundacja na rzecz Zapobiegania i Zwalczania Nowotworów

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Wybrzeża Armii Krajowej 15

Miasto:

44-100 Gliwice

Fundacja Meakultura

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Kościuszki 35 (kor. Pod Lipami 6L/117, Poznań)

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

501-483-884

E-mail:

kontakt@fundacjameakultura.pl

Strona www:

www.fundacjameakultura.pl

KRS:

431356

Fundacja Meakultura powstała w 2012 r. Swoją działalność skupia wokół muzyki, edukacji i artystów, będąc jedynym w swoim rodzaju połączeniem...

Fundacja Lepszy Świat dla Niepełnosprawnych

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Bajana 1 (kor. Zwycięstwa 13/9)

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

lepszyswiatfundacja@gmail.com

Strona www:

www.lepszy-swiat.pl

KRS:

441717

  Fundacja zajmuje się aktywizowaniem gliwickich seniorów, prowadzi poradnię obywatelską, a także spółdzielnię socjalną Reha Silesia – zajmującą się rehabilitacją...

Fundacja Instytut Studiów Migracyjnych

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Jabłoni 15

Miasto:

44-100 Gliwice

Fundacja Instytut Certyfikacji PLGBC-IC PLGBC

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

ul. Karola Miarki 12/101

Miasto:

44-100 Gliwice

Fundacja BYŁO SOBIE PRAWO.PL

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • inne
Adres:

ul. Lompy 6/2

Miasto:

44-100 Gliwice

Fundacja ARTA

Kategorie:

 • kultura i sztuka
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Zygmunta Starego 24a/16

Miasto:

44-100 Gliwice

Centrum Kształcenia i Dialogu THEOTOKOS

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Kopernika 63 a

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

797-907-741

E-mail:

ckid.theotokos@gmail.com

Strona www:

www.theotokos.org.pl

Akademia Piłkarska TEAM Gliwice

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

Rogera 12

Miasto:

44-100 Gliwice

  Celem Akademii jest: – Akademia prowadzi działalność w sferze kultury fizycznej, – Akademia zajmuje się organizowaniem i propagowaniem działalności...

Fundacja Rytm Gliwice

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Kościuszki 21/7

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

609-908-075

E-mail:

presto@presto.gliwice.pl

Strona www:

www.fundacjarytmgliwice.pl

KRS:

0000442065

  Fundacja organizuje koncerty, warsztaty i spotkania kulturalne ze znanymi artystami w ramach Festiwalu Rytm Pro Arte Gliwice.  

Stowarzyszenie Kulturalne SAHAJA YOGA

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Grójecka 70A (kor. ul. Asnyka 27/10 Gliwice)

Miasto:

02-359 Warszawa

Telefon:

668-446-273

E-mail:

gliwice@sahajayoga.pl

Strona www:

www.sahajayoga.pl

KRS:

270673

Popularyzacja wiedzy nt. Sahaja Yoga. Działania na rzecz poznawania kultury i wartości intelektualnych świata. Działania na rzecz tolerancji i akceptacji...

Klub Inicjatyw Kulturalnych

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
Adres:

Studzienna 6

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-55-36

E-mail:

kikgliwice@gmail.com

Strona www:

www.kikgliwice.com

KRS:

214380

  – edukacja oraz popularyzacja kultury i sztuki – organizacja Gliwickiego Festiwalu Bachowskiego, kamerlanych imprez muzycznych i literackich (Gliwicki Klub...

Stowarzyszenie Business Managment Club Gliwice (BMC Gliwice)

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

505-806-619, 609 845 211

E-mail:

bmc.gliwice@gmail.com

Strona www:

www.facebook.com/grupabmc

KRS:

0000355043

Działalność na rzecz różnych grup społecznych w zakresie art. 4 ustawy o pożytku.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gliwickiej

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Rynek 23

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-49-84

Strona www:

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Ziemi Gliwickiej

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Chorzowska 113

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 739-233-479, 691-798-235

KRS:

368180

Działalność Stowarzyszenia polega na współpracy w edukacji i wychowaniu młodzieży z kręgu Hufca w Gliwicach, pomocy przy wyjazdach: biwakach, obozach,...

Stowarzyszenie Przyjaciół Gliwickiej Samochodówki „SPGS”

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Toruńska 24a

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-49-11

Strona www:

www.zssam-gliwice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=24:net&catid=21:net&Itemid=42

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Gliwickiego

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
Adres:

ul. Zygmunta Starego 17

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 330-22-22

E-mail:

pomiarpol@op.pl

Strona www:

www.mojagmina.pl

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Gliwickiego

Stowarzyszenie Kibiców Gliwickiego Klubu Sportowego „Piast”

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

535-117-603

E-mail:

stowarzyszenie@piastgliwice.eu

Strona www:

www.piastgliwice.eu

KRS:

219188

Stowarzyszenie Kibiców Gliwickiego Klubu Sportowego „Piast” zajmuje się promocją sportu, jak i wspieraniem drużyny piłkarskiej GKS „Piast”.

Stowarzyszenie Gliwickiej Młodzieży Signum

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

608-536-300

KRS:

223422

  Stowarzyszenie Gliwickiej Młodzieży Signum  

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Gliwickiej

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Rynek 11

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-05-76

E-mail:

gliwicepttk@poczta.onet.pl

Strona www:

www.gliwice.pttk.pl

KRS:

0000002385

  Pomoc i organizacja rajdów, wycieczek, turniejów, imprez turystycznych i piosenki turystycznej. Biuro czynne: Poniedziałek-Czwartek 9.00-12.00 oraz 14.00-17.00  

Hufiec Ziemi Gliwickiej ZHP

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

Aleja Przyjaźni 9/9

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

603-202-612

E-mail:

gliwice@zhp.pl

Strona www:

www.gliwice.zhp.pl

KRS:

273051

Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej  to jednostka harcerska z niemal stuletnią tradycją – zrzesza zuchy, harcerzy oraz instruktorów z powiatu gliwickiego....

Gliwickie Towarzystwo Szkolne

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
Adres:

ul. Robotnicza 4

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 230-47-30, 32 230-47-29

E-mail:

sekretariat@1spoleczna.pl

Strona www:

www.1spoleczna.pl

KRS:

2344

1% podatku umożliwia nam realizację twórczych działań edukacyjnych, zakup pomocy dydaktycznych i zabawek edukacyjnych, wyposażenie sal czy dodatkowe zajęcia pozalekcyjne....

Gliwickie Towarzystwo Sympatyków Piłki Nożnej Pięcioosobowej „Piątka”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Warszawska 44/3

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 279-05-46

E-mail:

gtspnp.piatka@gmail.com

Strona www:

www.piatka.nst.pl

1. Popularyzowanie i rozwój piłki nożnej pięcioosobowej; 2. Organizowanie rozgrywek ligowych, pucharowych oraz turniejów mistrzowskich i towarzyskich; 3. Organizacja rozgrywek...

Gliwickie Towarzystwo Sportu i Kultury Sikret

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

504-935-822

E-mail:

lachowicz@sikret.org.pl

Strona www:

www.sikret.org.pl

KRS:

000275706

Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki siatkowej, pływania i narciarstwa. Organizator imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  

Gliwickie Towarzystwo Podróżnicze

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Jana Pawła II 14c lokal II

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 230-22-37

E-mail:

izakap@poczta.onet.pl

Gliwickie Towarzystwo Podr&oacute

Gliwickie Towarzystwo Muzyczne

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Wieczorka 6

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-31-23, 603-587-737

E-mail:

 wena@wena-art.eu

Strona www:

 

Gliwickie Towarzystwo Muzyczne

Gliwickie Towarzystwo Koszykówki

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Okrzei 16

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

604-414-006

Strona www:

www.gtk-gliwice.pl

KRS:

1446

Jesteśmy solidnym ośrodkiem koszykówki w Polsce, w którym panuje sprzyjający klimat do rozwoju i osiągania coraz wyższych celów. Pozyskane z...

Gliwickie Stowarzyszenie Walk Wschodnich Najemnik w Gliwicach

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Rzeczycka 19b/4

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 234-58-37, 604-110-114

Strona www:

www.najemnik.org

Gliwickie Stowarzyszenie Walk Wschodnich Najemnik w Gliwicach

Gliwickie Stowarzyszenie Twórców Amatorów Artam

Kategorie:

 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Przyszłości 5/10

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

 

Gliwickie Stowarzyszenie Tenisowe

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 234-66-23

Strona www:

 

Gliwickie Stowarzyszenie Tenisowe

Gliwickie Stowarzyszenie Sportów Ekstremalnych

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

606-674-355

E-mail:

wojciech-cyrus@gmail.com

Działanie na rzecz rozwoju sportów ekstremalnych wśród młodzieży, powstawania profesjonalnych miejsc do uprawiania sportów ekstremalnych na terenie Gliwic i całego...

Gliwickie Stowarzyszenie Piłki Halowej

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 50/17

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 238-22-89

Strona www:

 

Gliwickie Stowarzyszenie Piłki Halowej

Gliwickie Stowarzyszenie Niesłyszących

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

E-mail:

gsn.gliwice@wp.pl

KRS:

5675

  Kontakt mailowy: gsn.gliwice@wp.pl lub sms: 796-098-946 lub 603-715-923  

Gliwickie Stowarzyszenie Na Rzecz Partnerstwa Miast

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
Adres:

ul. Robotnicza 2

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

Strona www:

 

Gliwickie Stowarzyszenie Na Rzecz Partnerstwa Miast

Klub Motocyklowy WRM

Kategorie:

 • inne
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Daszyńskiego 168 c

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

603-115-829

E-mail:

wrm@wrm.org.pl

Strona www:

www.wrm.org.pl

Gliwickie Stowarzyszenie Motocyklowe WRM

Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Rybnicka 84

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-88-12

E-mail:

qbit@digi.pl

Strona www:

www.gsml.wizytowka.pl

Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych

Gliwickie Stowarzyszenie Miłośników Małych Obiektów sakralnych, Artystycznych i Zabytkowych „NEPOMUK”

Kategorie:

 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

bnowakowski@velo.com.pl, rogolinski@io.pl, zb.sokalski@gmail.com

Strona www:

www.nepomuk.pl

KRS:

0000324345

Renowacja i remonty małych obiektów sakralnych i zabytkowych. Upamiętnianie zasłużonych osób dla lokalnej społeczności.    

Gliwickie Stowarzyszenie Kupców i Pracowników Handlu „Merkury „

Kategorie:

 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Fredry

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

Strona www:

 

Gliwickie Stowarzyszenie Kupców i Pracowników Handlu „Merkury „

Gliwickie Stowarzyszenie Kulturalne Górnicza Orkiestra Dęta KWK „Sośnica”

Kategorie:

 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Błonie 6a

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

603-053-294

E-mail:

ryszardbuczek@o2.pl

Strona www:

www.orkiestrasosnica.pl

  Gliwickie Stowarzyszenie Kulturalne Górnicza Orkiestra Dęta KWK „Sośnica”  

Gliwickie Stowarzyszenie Internautów „DRONET”

Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Gliwickie Stowarzyszenie Futsalu

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000332196

Gliwickie Stowarzyszenie Fotograficzne „I Społeczna”

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Robotnicza 4

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

Strona www:

 

  Gliwickie Stowarzyszenie Fotograficzne „I Społeczna”  

Gliwickie Stowarzyszenie Amazonek

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

603-382-539

E-mail:

amazonki.gliwice@o2.pl

Strona www:

 

KRS:

0000004899

  Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową piersi, prowadzenie działań profilaktycznych ukierunkowanych na poprawę warunków życia...

Gliwickie Centrum Taneczne

Kategorie:

 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Chorzowska 58

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

E-mail:

andomin@poczta.onet.pl

Strona www:

www.gct.hg.pl

  Gliwickie Centrum Taneczne  

Gliwickie Stowarzyszenie GO

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

728-919-818

E-mail:

gliwice@go.art.pl

Strona www:

gliwice.go.art.pl

  Promocja azjatyckiej gry strategicznej (GO/BADUK/WEIQI) oraz wspieranie lokalnych inicjatyw.  

Fundacja Gliwickiej Orkiestry Kameralnej

Kategorie:

 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Szczęść Boże 59

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

603-587-737

E-mail:

fundacjagok@wp.pl

  Fundacja Gliwickiej Orkiestry Kameralnej  

Forum Kobiet Ziemi Gliwickiej

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
Adres:

ul. Bankowa 11/13/8

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

501-086-766

E-mail:

annakarwot@onet.pl

KRS:

248589

  Forum Kobiet Ziemi Gliwickiej  

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości Ziemi Gliwickiej

Kategorie:

 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Zwycięstwa 14/73

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

501-008-976

Strona www:

 

  Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości Ziemi Gliwickiej  

Caritas Diecezji Gliwickiej

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Ziemowita 2

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 230-78-70, 32 231-96-99

E-mail:

caritas@kuria.gliwice.pl

Strona www:

www.caritas.gliwice.pl

KRS:

247809

  Pomagamy tym, którzy tego najbardziej potrzebują: osobom biednym, bezdomnym, niepełnosprawnym i wykluczonym, organizując dla nich doraźne i długofalowe wsparcie....

„Gliwickie Metamorfozy” Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

601-065-019

E-mail:

gliwickie_metamorfozy@op.pl

Strona www:

www.gliwiczanie.pl

KRS:

198865

– opieka nad Cmentarzem Hutniczym, miejscem pochówku ważnych dla historii Gliwic osób, – upowszechnianie w różnorodnych formach wiedzy o historii...

Związek Sybiraków Oddział Gliwice

Kategorie:

 • działania na rzecz kombatantów, inwalidów wojennyc
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Działania na rzecz członków. Dyżury w poniedziałki w godzinach 13:00-17:00.  

Związek Solidarności Polskich Kombatantów Koło Gliwicko – Zabrskie

Kategorie:

 • działania na rzecz kombatantów, inwalidów wojennyc
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

Strona www:

 

KRS:

000207050

  Spotkania w środy 9:00-13:00  

Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników

Kategorie:

 • działania na rzecz kombatantów, inwalidów wojennyc
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Teatralna 7a

Miasto:

40-003 Katowice

Telefon:

32 253-65-56

KRS:

95914

Biuro czynne od poniedziałku do czwartku 9.00-12.00  

Związek Ormian w Polsce im. Ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Wyszyńskiego 7/2

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-78-24

Strona www:

 

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

Kategorie:

 • działania na rzecz kombatantów, inwalidów wojennyc
Adres:

ul. Rynek 2

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-43-18

Strona www:

 

Zarząd Oddziału Związek Inwalidów Wojennych RP w Gliwicach

Kategorie:

 • działania na rzecz kombatantów, inwalidów wojennyc
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 238-81-67

Strona www:

 

Każdy wtorek miesiąca – ul. Kościuszki 35, godz. 15:00-17:00    

Związek Hodowców Kanarków „Canaria”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 694-410-485

E-mail:

b.gaclawski@wp.pl

Strona www:

canaria-gliwice.manifo.com/

KRS:

233479

Stowarzyszenie grupuje hodowców ptaków egzotycznych oraz jest członkiem Polskiej Federacji Ornitologicznej.  

Zrzeszenie Wędkarskie „Uklejka” przy Zakładach Mechanicznych „Bumar-Łabędy”

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Mechaników 9

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

E-mail:

andu-10@o2.pl

Strona www:

www.uklejka.pl

Zrzeszenie Śląskich Miłośników Airsoftu

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Czarnieckiego 24/3

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

Strona www:

www.zsmasg.fora.pl

Zrzeszenie Prawników Polskich koło w Gliwicach

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Powstańców Warszawy 23

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

Strona www:

 

Zrzeszenie Akademickie

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
Adres:

ul. Akademicka 26

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

Strona www:

 

Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gliwicko – Zabrzański

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Studzienna 6

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

603-944-222

E-mail:

zpap.gliwice@onet.pl, azkubicka@poczta.onet.pl

Strona www:

www.gliwicezpap.pl

KRS:

0000274115

promocja sztuki dla mieszkańców Gliwic, edukacja plastyczna dla młodzieży szkolnej, promocja artystów plastyków rodzimych i zagranicznych. Poniedziałek 10.00-12.00, 14:00-16:00 Od...

Wspólnota Mieszkańców Gliwic dzielnicy Wójtowa Wieś- Jutrzenka

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Daszyńskiego 194

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 234-87-63

E-mail:

jondazbi@wp.pl

Strona www:

 

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
 • kultura i sztuka
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 461-21-45, 603-976-172

E-mail:

utw.gliwice@wp.pl

Strona www:

www.utwgliwice.wordpress.com

KRS:

0000179934

  UTW  działa na rzecz seniorów.   Dyżury COK –Perełka, ul. Studzienna 6, pon. 13-14, śr 13 -14  i czw.13-15....

Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Silesia”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

794-789-807

E-mail:

rafal.grzegorzek@tuzaczynasiefutbol.pl

Strona www:

www.tuzaczynasiefutbol.pl

Akademia Piłkarska to szkółka, która rozpala pasję i marzenia piłkarskie wśród dzieci od najmłodszych lat.

Uczniowski Klub Sportowy Milenium

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul Płocka 16

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 270-15-17 (ZSO nr 12)

E-mail:

biuro@uksmilenium.pl

Strona www:

www.uksmilenium.pl

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 2. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego młodzieży w oparciu o możliwości obiektywne i...

Uczniowski Klub Sportowy JUDO TRYNEK

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Asnyka 36

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

501-278-099

Strona www:

 

Celem działania UKS jest: – planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe szkoły oraz pomoc...

Uczniowski Klub Sportowy Activ

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jasnogórska 15-17

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-25-61 (Gim nr 3)

E-mail:

gim3-gliwice@oswiata.org.pl

Strona www:

 

Celem Klubu jest: – rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej, – kształtowanie pozytywnych cech charakteru...

Uczniowski Klub Sportowy „Wiking”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Okrzei 16

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-02-42 (SP 18)

Strona www:

 

Uczniowski Klub Sportowy „Kometa”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Syriusza 30

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 234-41-13 (ZSO-Ekon)

E-mail:

kometa@kopnet.gliwice.pl

Strona www:

www.ukskometa.republika.pl

Rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa.

Uczniowski Klub Sportowy „FOOTBALL ACADEMY”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Andromedy 8/23

Miasto:

44-100 Gliwice

Uczniowski Klub Sportowy „Budowlani”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Bojkowska 16

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 232-03-74 (ZS Budowlano-Ceramicznych)

E-mail:

zsbum-gliwice@oswiata.org.pl

Strona www:

sekretaria

KRS:

 

Beata Spałek

Uczelniany Zarząd Samorządu Studenckiego Politechniki Śląskiej

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • inne
Adres:

ul. Łużycka 32

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 237-23-82

E-mail:

biuro.uzss@gmail.com

Strona www:

www.samorzad.polsl.pl

Towarzystwo Wspierania Świetlicy dla Dzieci w Sośnicy

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Skarbnika 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

506-199-784, 606-392-377

E-mail:

tws35@o2.pl

Strona www:

 

Towarzystwo Tradycji Górniczych Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Akademicka 2

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 237-23-04

E-mail:

krystian.probierz@polsl.pl

Strona www:

 

Towarzystwo Sportowe „Tango”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kozielska 55/7

Miasto:

44-100 Gliwice

Towarzystwo Sportowe „Sedtex”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Bojkowska 58

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-42-46

Strona www:

 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów Oddział w Gliwicach

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Górnych Wałów 13

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-47-95

Strona www:

www.sztetl.org.pl

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego Koło Żerniki

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Elsnera 23

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

Strona www:

www.dfkschlesien.vdg.pl/kola.php

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego Koło Ostropa

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Nauczycielska 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

Strona www:

www.dfkschlesien.vdg.pl/kola.php

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego Koło Łabędy

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Staromiejska 24

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 32 234-23-65

Strona www:

www.dfkschlesien.vdg.pl/kola.php

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Gliwice Miasto

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Michałowskiego 4

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

517-023-645

Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego Koło Brzezinka

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Sopocka 2

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 270-13-58

Strona www:

www.dfkschlesien.vdg.pl/kola.php

Towarzystwo Rozwijania Kontaktów Polsko-Ukraińskich KONTAKT

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Jagiellońska 21 (kor. ul. Łokietka 11/14)

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

602-139-248

E-mail:

blesko@interia.pl

Strona www:

 

KRS:

2070

-inicjowanie działań w celu pogłębienia kontaktów, poznania i zrozumienia między narodami polskim i ukraińskim -organizowanie akcji informacyjnej o Ukrainie -organizowanie...

Towarzystwo Przyjaciół SP nr 23

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
Adres:

ul. Sikornik 1

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

sp23-gliwice@oswiata.org.pl

Strona www:

www.gliwicesp23.edupage.org

Towarzystwo Przyjaciół Osiedla LIGOTA ZABRSKA

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Pocztowa 31

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 661-465-165, 518-897-860

E-mail:

marcin.ziach@ligotazabrska.pl

Strona www:

tpolz@o2.

KRS:

www.tpolz.prv.pl

Marcin Ziach

Towarzystwo Przyjaciół Historii – Zamek

Kategorie:

 • kultura i sztuka
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

E-mail:

augustyntarasek@gazeta.pl

Strona www:

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Zwycięstwa 1 (kor. Barlickiego 3)

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

606-392-377

E-mail:

tpdgliwice@op.pl, maciekm82@interia.pl

Strona www:

 

KRS:

131323

  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest organizacją charytatywną, pożytku publicznego o strukturze ogólnokrajowej działającą non-profit. Jest to najstarsza polska organizacji opiekuńczo-wychowawcza...

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gliwice

Kategorie:

 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Zwycięstwa 16-18/7

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-18-47

E-mail:

gliwice@tpba.pl

Strona www:

www.tpbagliwice.pl

KRS:

325158

Wpływy z 1% podatku przeznaczamy na działania Klubu Integracji Społecznej na rzecz osób, które starają się wyjść z kryzysowej sytuacji...

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
Adres:

ul. Młyńska 17

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 331-33-49, 605-331-345

E-mail:

biuro@mojacukrzyca.pl

Strona www:

www.mojacukrzyca.pl

KRS:

22162

Pomagamy dzieciom, młodzieży i dorosłym cierpiącym na cukrzycę w codziennym zmaganiu się z chorobą. Organizujemy grupy wsparcia, turnusy rehabilitacyjne, warsztaty...

Towarzystwo Oświatowe „Filomata”

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
Adres:

ul. Bojkowska 20a

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 270-76-65

E-mail:

info@filomata.com.pl

Strona www:

www.filomata.com.pl

Towarzystwo Ostropa

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Nauczycielska 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

 

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

505-299-686

E-mail:

bezpiecznalapa@gmail.com

KRS:

154454

Działanie na rzecz zwierząt w zakresie przestrzegania ich praw. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, obrona i niesienie im pomocy....

Towarzystwo Miłośników Szachów „Roszada”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Barlickiego 3

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

501-420-606

E-mail:

tms_roszada@poczta.onet.pl

Strona www:

www.tmsroszada.org.pl

Nasza działalność przede wszystkim skupia się na zapewnieniu utalentowanym juniorom odpowiedniej opieki trenerskiej. Istotna z punktu widzenia naszego statutu jest...

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich – oddział Stryjan

Kategorie:

 • kultura i sztuka
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-28-15

Strona www:

 

KRS:

207232

Pomoc Polakom na Ukrainie. Pomoc Kościołowi na Ukrainie (Skole k. Stryja) Wydawanie czasopisma (2 razy w roku) pt. „Z nurtem...

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Gliwicach

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • kultura i sztuka
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

kresowedzieje829@wp.pl

KRS:

264086

Propagowanie kultury i tradycji patriotycznej Polski, szczególnie dot. Kresów. Pomoc Rodakom na Kresach. Spotkania – wtorki od 11.00 do 13.30...

Towarzystwo Mieszkańców Gliwic

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Toszecka 101 l. 406

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

Strona www:

 

KRS:

0000368944

Towarzystwo Kulturalne FUGA

Kategorie:

 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Stefana Jaracza 13

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 508-339-131

E-mail:

tkfuga@o2.pl

Strona www:

www.tkfuga.pl

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Karlusy”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jasna 31

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 232-22-34

Strona www:

 

Towarzystwo Brydżowe „SILESIA”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Krzywa 7B/8

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

602-654-772

E-mail:

zdzkrz@gmail.com

Strona www:

 

Rozwijamy nasze umiejętności i doświadczenie poprzez udział w prestiżowych zawodach brydżowych. Zapewniamy naszym reprezentantom wstęp na turnieje, transport oraz zakwaterowanie...

Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna

Adres:

ul. Krupnicza 13 (kor. Jagiellońska 21)

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

608-343-802

E-mail:

tcgliwice@gmail.com

Strona www:

www.teenchallenge.pl

KRS:

152376

Całościowa opieka nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz przywracanie ww. do ról społecznych. Kontakt telefoniczny 9-20

Taneczny Klub Sportowy „GCT”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Chorzowska 58

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 32 231-40-71 wew. 34

Strona www:

 

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Gliwice

Kategorie:

 • działania na rzecz kombatantów, inwalidów wojennyc
Adres:

ul. Dolnych Wałów 26/4

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-32-82

Strona www:

 

Śląsko-Dąbrowskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

ul. Chopina 11/1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-82-89

Strona www:

 

Śląskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. Św. Józefa

Kategorie:

 • inne
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Franciszkańska 19 /12

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 232-09-72

E-mail:

rodzinywielodzietne@interia.pl

Strona www:

 

KRS:

3454

Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Józefa działa od roku 1996. Pomagamy rodzinom potrzebującym, które mieszkają na terenie Gliwic i okolic....

Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Asnyka 10

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 238-34-70

E-mail:

ssp@psychoterapia-silesia.org.pl

Strona www:

www.psychoterapia-silesia.org.pl

Śląskie Stowarzyszenie Medyczne

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Michałowskiego 8

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

Strona www:

 

Śląskie Stowarzyszenie Kajakowe WIKING

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • kultura i sztuka
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Chorzowska 5

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

531-238-750, 664-004-759

E-mail:

wiking.ssk@gmail.com

Strona www:

 www.ssk-wiking.pl

KRS:

125727

Działania są skierowane do ogółu społeczeństwa dorosłych, dzieci i młodzieży. Rozwija i propaguje turystykę kajakową na Śląsku poprzez organizację ogólnopolskich...

Śląskie Centrum Edukacji Sportowej

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

504-470-997

E-mail:

sces08@wp.pl

Strona www:

edukacjasportowa.pl

KRS:

000029*4548

Prowadzi autorski program edukacji sportowej skierowany do dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz niepełnosprawnych.

Śląski Związek Chórów i Orkiestr Okręg Gliwicko-Zabrski

Kategorie:

 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Błonie 6

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 237-09-24, 603-976-266

E-mail:

maestro@kki.pl

Strona www:

www.pzchio.gliwice.pl

Śląski Yacht Club przy Politechnice Śląskiej

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

E-mail:

biuro.syc@op.pl

Strona www:

www.syc.zagle.pl

KRS:

0000001199

  – organizacja rejsów, regat, obozów i kursów, – zrzeszanie studentów oraz innych osób zainteresowanych żeglarstwem i turystyką wodną, –...

Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 278-87-17

Strona www:

www.ssok.pl

Śląska Liga Walki z Rakiem koło Gliwice

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Zwycięstwa 34 (of.)

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 332-44-48, 32 332-44-49

E-mail:

slwr@poczta.onet.pl

Strona www:

slwr.free.ngo.pl

Śląska Inicjatywa Rowerowa

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
 • inne
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

511-142-970

E-mail:

poczta@rowerowy.slask.pl

Strona www:

www.rowerowy.slask.pl

Śląska Inicjatywa Rowerowa działa na terenie całego woj. Śląskiego, a jej głównym celem jest popularyzacja  roweru jako środka transportu i...

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości

Kategorie:

 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Zwycięstwa 36

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 230-48-79

E-mail:

biuro@sfwp.gliwice.pl

Strona www:

www.sfwp.gliwice.pl

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości prowadzi działalność szkoleniową, informacyjną, doradczą. Realizuje projekty społeczne na rzecz m.in. społeczności lokalnej, tj. osób bezrobotnych,...

Szkolny Związek Sportowy

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Orląt Śląskich 25

Miasto:

44-100 Gliwice

Szkolny Klub Sportowy SPARTAKUS

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Gomółki 16a

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

E-mail:

edward57@op.pl

Strona www:

 

Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego, angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier, zabaw, uczestnictwo w imprezach sportowych, organizacja...

Szkolny Klub Europejski „Europejscy Entuzjaści”

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
Adres:

ul. Górnych Wałów 29

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

Strona www:

 

Szermierczy Klub Sportowy „Muszkieter”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Orląt Śląskich 25

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

 http://www.szermierka.slask.pl/kluby/muszkieter-gliwice

Organizacja działalności sportowej i szkoleniowej, propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, organizowanie zawodów szermierczych, uczestnictwo zawodników w zawodach szermierczych krajowych...

Studenckie Koło Przewodników Górskich „Harnasie”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

E-mail:

rada@skpg.gliwice.pl

Strona www:

www.skpg.gliwice.pl

KRS:

398950

Stowarzyszenie TIR-om Stop w Gliwicach

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
Adres:

ul. Wyszyńskiego 8/6

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 237-25-38

Strona www:

 www.marekberezowski.jupe.pl/stowarzyszenie

Stowarzyszenie Wydawców Mediów Lokalnych Media Omnes

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Dolnych Wałów 17/1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 331-61-88

Strona www:

www.mediaomnes.pl

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej

Kategorie:

 • inne
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Pszczyńska 85/14

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 237-18-38

Strona www:

www.polsl.pl/organizacje/stwych/Strony/Witamy.aspx

Stowarzyszenie Wszystko Dla Dzieci

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
Adres:

ul. Obrońców Pokoju 4

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 279-33-92

E-mail:

 jolanta@wszystkodladzieci.slask.pl

Strona www:

www.wszystkodladzieci.slask.pl/

Stowarzyszenie Wspierania Wrażliwości Społecznej

Kategorie:

 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Dworcowa 42/1A

Miasto:

44-100 Gliwice

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju „Institut fur Entwicklungsforderung”

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Szkolna 53

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

608-775-398

E-mail:

swrgliwice@interia.pl

Strona www:

 www.swr-gliwice.za.pl

KRS:

334030

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej i Zawodowej „Silesia”

Kategorie:

 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Sieronia 19/4

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

604-443-709

Stowarzyszenie Wilczego Gardła „Legion”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

plac Jaśminu 2

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

Strona www:

 

Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich Oddział Gliwice

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Towarowa 7

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 012 261-85-76

E-mail:

 jan.jezierski@polsl.pl

Strona www:

 www.stowarzyszenie-stop.pl

Stowarzyszenie Technesilesia

Kategorie:

 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

692-029-136

E-mail:

p.niemczuk@sgkw.eu

Strona www:

 

Stowarzyszenie Szarych Szeregów Oddział Gliwice im. Ziemi Załozieckiej

Kategorie:

 • działania na rzecz kombatantów, inwalidów wojennyc
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 32 285-91-94

KRS:

125133

pierwszy czwartek miesiąca 12-13 trzeci czwartek miesiąca 12-15

Stowarzyszenie Studentów „BEST” Gliwice

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Pszczyńska 85/13

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 237-19-80

E-mail:

info@bestgliwice.pl

Strona www:

www.bestgliwice.pl

Stowarzyszenie STG

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Daszyńskiego 56/1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 238-22-29

Strona www:

www.stg.org.pl

KRS:

0000178970

Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji Klub Sportowy „Delfin” Gliwice

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

605-065-587

Strona www:

 

1. Opieka instruktorska nad uczestnikami pływackich zawodów lokalnych, okręgowych – młodzież szkolna. 2. Opieka instruktorska nad uczestnikami pływackich zawodów cyklu...

Stowarzyszenie Sportowe Niesłyszących „MIG”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Owczarska 12

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

502-047-027

E-mail:

ssnmig@op.pl

Strona www:

www.mig-gliwice.webnode.com

Stowarzyszenie Sportowe „Konstruktorzy”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Częstochowska 25/6

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

604-237-650

E-mail:

jurajski@konstruktorzy.com

Strona www:

www.konstruktorzy.com

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Żerniki”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Elsnera 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-67-01

E-mail:

zerniki@bmj.net.pl

Strona www:

www.zerniki.gliwice.pl

Stowarzyszenie Smakiswiata.com Gliwice

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Wiejska 16c/1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

602-176-809

Strona www:

www.smakiswiata.com

Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości Śląska i Podbeskidzia

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

info@edu.pl

Strona www:

www.srn.org.pl

KRS:

354904

Działania edukacyjne oraz informacyjne na rzecz rynku nieruchomości (osób z nim związanych), tj. podmiotów w obrocie nieruchomościami, właścicieli nieruchomości ich...

Stowarzyszenie rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego „Nasz Dom”

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
Adres:

ul Gen. Sikorskiego 134

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

 

KRS:

4449

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną osób chorujących psychicznie i ich rodzin oraz przyjaciół i ma na celu: – zrzeszanie osób chorych...

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Kulturama

Kategorie:

 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Toszecka 94/20

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 660-078-756

E-mail:

jnawrot@interia.pl

Strona www:

 

Stowarzyszenie Rozwoju Czechowic

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Nad Łąkami 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 662-613-110

E-mail:

srcz@czechowicer.eu, a@szelka.eu

Strona www:

www.czechowicer.eu

Stowarzyszenie Romów w Gliwicach

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Czarnieckiego 6/6

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

663-159-906

E-mail:

stowarzyszenieromowwgliwicach@gmail.com

KRS:

242273

  Stowarzyszenie prowadzi zajęcia w świetlicy integracyjnej „Pod lipami” w GIM-10, organizuje imprezy artystyczne, prowadzi zajęcia w postaci warsztatów teatralnych...

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów dzieci oraz młodzieży z zespołem ADHD AKCEPTACJA

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

506-344-822, 504-046-678

E-mail:

ola.pilc@interia.pl

KRS:

242395

Organizacja działa na rzecz dzieci oraz młodzieży z zespołem ADHD, autystycznych oraz z zespołem Aspergera,  organizując terapię behawioralną, organizuje również...

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Policja Województwa Śląskiego 1922-1939”

Kategorie:

 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Owczarska 13

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

608-653-197, 604-540-619

E-mail:

srhslaskapolicja@gery.pl

Strona www:

www.srhpolicjaslaska.fora.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Strzody 9

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 237-27-16, 32 237-10-32

E-mail:

stowarzyszenie@polsl.pl

Strona www:

www.chemia.polsl.pl/stowarzyszenie

Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala Miejskiego Nr 1 „Serce”

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Kościuszki 29

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

Strona www:

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Pawła II

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
Adres:

ul. Okrzei 16

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

Strona www:

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

E-mail:

spk_gliwice@wp.pl

Strona www:

www.spk-gliwice.aq.pl

KRS:

322933

SPK działa w celu niesienia pomocy finansowej, rzeczowej i merytorycznej zespołom i inicjatywom propagującym wartości kultury w kraju i zagranicą,...

Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
Adres:

ul. Jasnogórska 15-17

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

Strona www:

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum”

Kategorie:

 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
Adres:

ul. Daszyńskiego 29

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-04-02

E-mail:

biuro@hospicjum.gliwice.pl

Strona www:

www.hospicjum.gliwice.pl

KRS:

1834

Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach zostało powołane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum w Gliwicach. Swoją działalność rozpoczęła 1 kwietnia 2000...

Stowarzyszenie Przyjaciół Akademickiego Zespołu Muzycznego Politechniki Śląskiej

Kategorie:

 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Kościuszki 1a/12

Miasto:

44-100 Gliwice

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „Szansa”

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

 ul. Cmentarna 18

Miasto:

44-171 Pławniowice

Telefon:

502-276-249, 32 230 32 47

E-mail:

biuro@nzozszansa.pl

Strona www:

 www.nzozszansa.pl

Organizacja działania na rzecz leczenia i profilaktyki uzależnień. Prowadzi ośrodek odwykowy Szansa w Pławniowicach i realizuje projekt Pracownia Profilaktyki Szansa,...

Stowarzyszenie PRO-MA

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

601-435-959

KRS:

373428

Stowarzyszenie PRO-LOK

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

 ul. Zawadzkiego 24 a

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 32 232-27-72

Strona www:

 www.prolok.pl

Stowarzyszenie Projekt: Polska Koło lokalne w Gliwicach

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

E-mail:

ryszardpaleczny@wp.pl

Strona www:

 www.projektpolska.pl

Stowarzyszenie Produktownia Muzyczna

Kategorie:

 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

Strona www:

 

Stowarzyszenie Producentów Materiałów Ogniotrwałych

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Toszecka 99

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 270-19-09

E-mail:

spmo@imo.gliwice.pl

Strona www:

www.spmo.gliwice.pl

Stowarzyszenie Poszkodowanych Przedsiębiorców RP

Kategorie:

 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

502-639-323

E-mail:

biuro@spprp.pl

Strona www:

www.spprp.pl

KRS:

401753

Stowarzyszenie Poszkodowanych Przedsiębiorców RP powstało w 2011 r. Jest organizacją ogólnokrajową, działającą na rzecz przedsiębiorczości i przedsiębiorców. SPPRP zrzesza członków...

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie

Kategorie:

 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Przedwiośnie 2

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 237-02-88

E-mail:

sprgliwice@wp.pl

Strona www:

 

Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych LEX

Kategorie:

 • inne
Adres:

Aleja Korfantego 10/4

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

E-mail:

stowarzyszenielex@wp.pl

Strona www:

 

KRS:

261125

  Pomoc ofiarom wypadków i kolizji drogowych. Pomoc postpenitencjalna skazanym i członkom ich rodzin. Wsparcie finansowe  w leczeniu oraz pomoc...

Stowarzyszenie Pomocy „Linia Nadziei-SPLIN”

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

602-440-997

E-mail:

abrahawid@go2.pl

KRS:

99957

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów weteranów Walk O Niepodległość 1919-1956 im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego

Kategorie:

 • działania na rzecz kombatantów, inwalidów wojennyc
 • edukacja i wychowanie
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 238-92-43

Strona www:

 

KRS:

180548

Działania na rzecz kombatantów, współpraca z władzami miasta, jednostkami wojska i innymi organizacjami w kultywowaniu tradycji historycznej walki o wolną...

Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

annaszmelcer@wp.pl

Strona www:

www.polskawolnaodgmo.org

KRS:

0000373624

  Celem Stowarzyszenia jest zrównoważony i harmonijny rozwój oparty na poszanowaniu środowiska naturalnego, ochrony bioróżnorodności i jakości żywności. Pomaga rolnikom...

Stowarzyszenie Pod Nazwą „Klub Seniora – Złota Jesień”

Kategorie:

 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

 ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

 

KRS:

190966

Integracja seniorów z terenu Gliwic. Pomoc chorym i niepełnosprawnym członkom. Organizacja wycieczek integracyjno-turystycznych dla seniorów. Gimnastyka ruchowa i taniec przy...

Stowarzyszenie Pielęgnowania Tradycji Bożonarodzeniowych w Gliwicach

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

605-562-876

E-mail:

phmarzec@poczta.onet.pl

Strona www:

 

Stowarzyszenie Physica.pl

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

608-056-306

E-mail:

 sekretariat@physica.pl

Strona www:

 www.physica.pl

Stowarzyszenie Pasjonatów Piłki Ręcznej w Gliwicach

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Związkowa 19/4

Miasto:

44-100 Gliwice

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych im. Janiny Stoksik

Kategorie:

 • kultura i sztuka
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Zwycięstwa 34 of.

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

697-688-590

E-mail:

son@sonata.info.pl

Strona www:

www.sonata.info.pl

KRS:

3452

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez reprezentowanie ich interesów, poprawy warunków życia, zwiększanie uczestnictwa w życiu społecznym, wyzwalanie inicjatyw, przeciwdziałanie...

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów „SNAP”

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Wróblewskiego 9

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-12-13

Strona www:

www.snap.waw.pl/index.php?id=2

Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Badań nad Rakiem

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 278-96-77

E-mail:

rogolinski@io.gliwice.pl

Strona www:

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego „Pomocna Dłoń” w Gliwicach

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Kozielska 8

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 32 230-67-91

E-mail:

zol@autograf.pl

Strona www:

 

KRS:

252980

Realizujemy szeroko rozumianą pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz działamy na rzecz wyrównywania...

Stowarzyszenie na rzecz promocji wiedzy, zdrowia i przedsiębiorczości „POTENCJAŁ”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • kultura i sztuka
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Toszecka 25b

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 270-57-54

E-mail:

zsme@zsme.edu.pl

KRS:

155636

  1. Prowadzenie działań na rzeczmłodzieży ponadgimnazjalnej oraz osób starszych. 2. Współdziałanie w projektach dotyczących wejścia na rynek pracy oraz...

Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia „Rozwój”

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

509-918-958

Strona www:

 

KRS:

286464

Organizacja zajmuje się promocją zdrowia psychicznego i profilaktyką wykluczenia społecznego, prowadzi szkolenia, warsztaty, wykłady – otwarte i zamknięte.

Stowarzyszenie na rzecz Krzewienia Abstynencji i Promocji Kultury Zdrowego Stylu Życia „PRO-VITA”

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
Adres:

 ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

665-723-220

E-mail:

pro-vita@o2.pl

KRS:

349558

Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju i Transferu Innowacji SINECO-EUREKA

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • inne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

600-925-030

E-mail:

janek@sownet.pl

KRS:

323172

Organizacja konferencji: – efektywność energetyczna budynków – wykład „Bezpieczeństwo energetyki jądrowej w świetle wypadku w elektroniwni FUKUSHIMA”.

Stowarzyszenie na rzecz Dziedzictwa Żydowskiego w Gliwicach „Pamięć – Zikaron”

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Studzienna 6

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

601-228-544

E-mail:

zikaron.gliwice@gmail.com

Strona www:

www.zikaron.pl

KRS:

292840

  Opieka nad gliwickim dziedzictwem żydowskim, ze szczególnym uwzględnieniem cmentarzy żydowskich, ochroną i renowacją cmenatrzy. szerzenie i propagowanie postaw tolerancji,...

Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club

Kategorie:

 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Rynek 18

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

503-806-535

E-mail:

sjc@sjc.pl

Strona www:

www.sjc.pl

Stowarzyszenie Musica Aeterna

Kategorie:

 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Krucza 8/12

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

514-395-835

E-mail:

mail@musicaaeterna.org

Strona www:

www.musicaaeterna.org

Stowarzyszenie Moto Sport Gliwice

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

660-681-791

E-mail:

jacek.trochimowicz@gmail.com

Strona www:

www.msg-rally.pl

KRS:

324001

Organizacja, zabezpieczenie zawodów sportów motorowych, w szczególności rajdów samochodowych.

Stowarzyszenie Młoda Socjaldemokracja

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
Adres:

ul. Zwycięstwa 17

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

olakier@wp.pl

Strona www:

 

Stowarzyszenie Miłośników Jazdy Terenowej „Mutt”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Zbożowa

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

mutt@mutt-gliwice.pl

Strona www:

www.mutt-gliwice.pl/

Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal „Dni Muzyki Organowej”

Kategorie:

 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Jana Pawła II 7

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 331-63-52

E-mail:

dmo@dmo.gliwice.pl

Strona www:

www.dmo.gliwice.pl

Stowarzyszenie Międzynarodowe – Akademia Inżynierii Materiałowej i Wytwarzania AMME Gliwice

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • współpraca międzynarodowa
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Zygmunta Starego 6/30

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

info@wamme.org

Strona www:

www.wamme.org

KRS:

253181

Celem Stowarzyszenia jest krzewienie i popieranie rozwoju inżynierii i nauki o materiałach, w tym o materiałach metalowych oraz obróbki cieplnej...

Stowarzyszenie Mieszkańców Gliwic „Wspólnie Dla Gliwic”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Zwycięstwa 17/3

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 777-30-01

E-mail:

dlagliwic@mieszko.org.pl

Strona www:

www.dlagliwic.pl

Stowarzyszenie Mieszkańców „Słowackiego 64a”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Raciborska 1a/1

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

www.slowackiego64a.org

Stowarzyszenie Mieszkańców „Brzezinka”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Zamojska 12

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 270-11-17

Stowarzyszenie Mediatorów Społecznych „Mediare”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

515-680-134

E-mail:

ciemk@wp.pl

Prowadzenie postępowań mediacyjnych. Prowadzenie szkoleń z zakresu komunikacji.

Stowarzyszenie Manufaktura

Kategorie:

 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

796-808-102

E-mail:

patij@wp.pl

Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Śląskich

Kategorie:

 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Św. Wojciecha 4

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 270-50-70

Stowarzyszenie Kultury Alternatywnej FRONT Przywrócenia Wiosny

Kategorie:

 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Kozielska 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne „Ludzie Lasu”

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Studzienna 6

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

602-781-543

Strona www:

https://www.facebook.com/StowarzyszenieLudzieLasu/?fref=ts

Organizacja koncertów, festiwali, warsztatów.    

Stowarzyszenie Kulturalne Pro-Scenium

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
Adres:

ul. Olchowa 48

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

693-394-158

Strona www:

biuro@teatr-a-art.pl

KRS:

www.teatr-a-art.pl

Gliwickie Stowarzyszenie Kulturalne Pro-Scenium, realizując swoje zadania statutowe, od 2002 r. podejmuje się organizacji i wspierania przedsięwzięć o charakterze kulturalno-społecznym....

Stowarzyszenie Księgowych O.T. Gliwice

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Plac Piastów 6A

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

 

Stowarzyszenie Koalicja na rzecz Rozwoju

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Dworcowa 58/13

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

790-330-111

E-mail:

koalicjanarzeczrozwoju@gmail.com

Strona www:

www.koalicjanarzeczrozwoju.pl

Stowarzyszenie Klub Miłośników Turystyki Grzmot-Odrodzenie

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

733-598-983, 502-573-660

E-mail:

kmt.grzmot.odrodzenie@gmail.com

Strona www:

www.chatkaskalankazwardon.blogspot.com

KRS:

325678

Działania edukacyjne i wychowawcze dla dzieci i młodzieży. Rozpowszechnianie kultury i sztuki. Propagowanie sportu, turystyki i rekreacji wśród młodych ludzi...

Stowarzyszenie Klaster 3X20

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

ul. Krzywoustego 2/618

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 237-16-93

E-mail:

biuro@klaster3x20.pl

Strona www:

www.klaster3x20.pl

Stowarzyszenie Katedralny Chór Chłopięcy

Kategorie:

 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Jana Pawła II 5

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 230-89-47

Strona www:

www.katedra.gliwice.opoka.org.pl

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Gliwice

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Górnych Wałów 25

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-49-77

E-mail:

sitpchem.gliwice@wp.pl

Strona www:

www.sitpchem.org.pl

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Sowińskiego 5/130

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 238-05-60

Strona www:

sitmn@sitmn.pl

KRS:

www.sitmn.pl

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oddział Gliwice

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Górnych Wałów 25

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

663-767-292

E-mail:

gliwice@simp.pl

Strona www:

www.gliwice.simp.pl

Stowarzyszenie Interwencji i Terapii dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Autystycznymi i ich rodzin „Szklane drzwi”

Kategorie:

 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
Adres:

Dolnej Wsi 74, w KRS Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

603-125-520, 607-685-247

Strona www:

www.szklanedrzwi.za.pl/index.php

Stowarzyszenie Instruktorów Służb Mundurowych

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Toszecka 86/21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

508-327-124

E-mail:

szkoleniagliwice@interia.pl

Strona www:

szkoleniagliwice.eu

Organizacja kursów, szkoleń, rekreacji ruchowej, kursów instruktorskich, szkoleń taktycznych itp.  

Stowarzyszenie GTW

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Zwycięstwa 1 (kor. Rynek 4-5)

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

500-170-516

E-mail:

stowarzyszeniegtw@gmail.com

Strona www:

www.gtwgliwice.pl

KRS:

0000203503

Stowarzyszenie GTW działa na rzecz lokalnej społeczności prowadząc działania sportowe, kulturalne oraz społeczne. Biuro czynne 10:00-16:00 (pn-pt)  

Stowarzyszenie Grupa Outdoor

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

dominik.bac@gmail.com; kontakt.akademiaodkrywcy@gmail.com

KRS:

118429

Stowarzyszenie prowadzi program edukacyjny Akademia Odkrywcy im. Tony Halika www.akademiaodkrywcy.org

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Zygmunta Starego 7/7

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

794-304-367

E-mail:

kontakt@grupainicjatywna.pl

Strona www:

www.grupainicjatywna.pl

Stowarzyszenie Gliwiczanie dla Gliwic

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

ul. Sienkiewicza 2a/1 (kor. ul. Dubois 10/6)

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-07-48, 511-778-053

E-mail:

borkowska.mazia@interia.pl

Strona www:

www.gliwiczaniedlagliwic.oai.pl

– działania ekologiczne na rzecz mieszkańców Gliwic, – działania na rzecz rozwoju miasta Gliwice, – animowanie życia społeczno-kulturalnego Gliwic, poprzez...

Stowarzyszenie Gliwicki Dom Fotografii

Kategorie:

 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Puszkina 11

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

501-509-292

Stowarzyszenie Gliwicka Akademia Form Tanecznych „Salake”

Kategorie:

 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Jana Pawła II 2

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

792-039-505

E-mail:

salake@salake.pl

Stowarzyszenie G-ART

Kategorie:

 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

607-799-802

E-mail:

kontakt@sgart.pl

Strona www:

www.sgart.pl

Organizacja warsztatów muzycznych pn. Gliwicka Jesień Gospel.  

Stowarzyszenie Forum Ceramików

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

608-724-022

E-mail:

artceramika@gmail.com

Strona www:

www.s.cuforum.pl

KRS:

234308

Stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie kultury i edukacji dla osób starszych, dzieci i młodzieży; prowadzi warsztaty, organizuje wystawy z zakresu...

Stowarzyszenie FAON

Kategorie:

 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • sport, turystyka, rekreacja
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

plac Grunwaldzki 8-10/1

Miasto:

40-127 Katowice

Telefon:

531-246-002

E-mail:

faon.stowarzyszenie@gmail.com

Strona www:

www.faon.pl

Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych zapobiegających ich wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji poprzez: popularyzowanie i realizacja usług asystenckich mających na...

Stowarzyszenie Elektryków Polskich oddział Gliwice

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Górnych Wałów 25/210

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-14-30

E-mail:

biuro@sep.gliwice.pl

Strona www:

www.sep.gliwice.pl

Stowarzyszenie Ekumeniczne Centrum Pomocy Bliźniemu

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Wrocławska 8

Miasto:

44-100 Gliwice

Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalno – Wolnościowe „KRZYK”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • ekologia, ochrona środowiska
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Jana Śliwki 13

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

www.krzyk.gliwice.com

Stowarzyszenie Ekologiczne Ostropa

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

ul. Architektów 58

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-22-41

E-mail:

alek.csepy@onet.eu

Stowarzyszenie Dwunasta Dziesięć

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

511-733-512

E-mail:

dwunastadziesiec@op.pl

KRS:

250514

  Stowarzyszenie działające na polu kultury i sztuki. Zajmuje się wspieraniem nowatorskich koncepcji, realizacją projektów artystycznych z dziedziny filmu, teatru,...

Stowarzyszenie Chrześcijańsko-Społeczne „Nowe Życie”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
Adres:

ul. Zimorodka 9/5

Miasto:

44-100 Gliwice

Celem stowarzyszenia jest m.in.: – wyrównywanie szans dzieci i młodzieży, szczególnie z rodzin o trudnej sytuacji życiowej; – wspomaganie rozwoju...

Stowarzyszenie BMC

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

505-806-619

E-mail:

rafal_foit@o2.pl

Działania na rzecz różnych grup społecznych w zakresie art. 4 ustawy o pożytku.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich koło Gliwice

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Kościuszki 17

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-12-36

Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

501-202-057

Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Barlickiego 3

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 775-18-37

E-mail:

sekretariat@halogen.org.pl

Strona www:

www.halogen.org.pl

KRS:

4952

Stowarzyszenie ma charakter głównie edukacyjny- oferujemy kształcenie i zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez prowadzenie szkół, półkolonii, świetlic,...

Stowarzyszenie Akademia Edukacji Europejskiej

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
Adres:

ul. Kozielska 186

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 331-37-16

E-mail:

a.e.sniezek@gmail.com

Strona www:

www.saee.org.pl

Stowarzyszenie „Twoje życie w twoich rękach”

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Wróblewskiego 10

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

601-709-690

E-mail:

biuro@twojezycie.org

Strona www:

www.twojezycie.org

KRS:

000412819

Działalność statutowa i gospodarcza na rzecz odpowiedzialności osobistej i społecznej w zakresie celów organizacji. Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym, zdrowotnym, finansowym i...

Stowarzyszenie „Provizorca”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Opawska 11/1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

508-235-225

E-mail:

biuro@provizorca.com

Strona www:

www.provizorca.com

  Stowarzyszenie Provizorca jest grupą ewangelicznie wierzących chrześcijan, która przez swoją działalność chce zmieniać otaczająca rzeczywistość. Obecnie prowadzi w Gliwicach...

Stowarzyszenie „Nowa Polska”

Kategorie:

 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Żwirki i Wigury 87/29

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 330-18-50

E-mail:

kozimor@wp.pl

Stowarzyszenie „Dla Serca”

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Malinowskiego 10/3

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 271-10-10

E-mail:

kl2karz@slam.katowice.pl

Stowarzyszenie „NOE- Nowe Obszary Edukacji”

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
Adres:

ul. Orląt Śląskich 44

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

E-mail:

stow.noe@gmail.com

Strona www:

www.noe.org.pl

KRS:

332187

Stowarzyszenie „Wiosenny wiatr”

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Skarbnika 3 (korespondencyjny – ul. Tetmajera 6/7 Zabrze 41-800)

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

513-740-787

E-mail:

michal_jarema@tlen.pl

Stowarzyszenie „Światła Rampy”

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

swiatla.rampy@gmail.com

Stowarzyszenie „Światła Rampy” działa w dziedzinie kultury, sztuki i edukacji.  

Stowarzyszenie „Szerokie Horyzonty”

Kategorie:

 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Bł. Czesława 72/6

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

694-772-962

Stowarzyszenie „Symbiossis” na rzecz Zwierząt

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

stowarzyszenie.symbiossis@gmail.com

Strona www:

www.symbiossis.pl

KRS:

273180

Stowarzyszenie działa na rzecz zapobieganie bezdomności oraz bezpieczeństwa publicznego. Priorytetem jest wspomaganie domów tymczasowych prowadzonych przez wolontariuszy, sterylizacja kotów, poszukiwanie...

Stowarzyszenie „Przyjazne Gliwice”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Paderewskiego 34/1

Miasto:

44-100 Gliwice

Stowarzyszenie „PolmosCarpTeam”

Kategorie:

 • inne
 • zawodowe, naukowe
Adres:

 ul. Czajki 23/12

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

www.polmoscarpteam.pl

Stowarzyszenie „Nasz Trynek”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Zubrzyckiego 3/55

Miasto:

44-100 Gliwice

Stowarzyszenie „Nasz Szpital”

Kategorie:

 • inne
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Radiowa 2

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

604-185-491

E-mail:

aliansgliwice@poczta.onet.pl

Strona www:

www.vitomed.pl

KRS:

148413

Stowarzyszenie „NG”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • inne
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Złota 9

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-47-60

E-mail:

margo.lichecka@gmail.com

Stowarzyszenie NG prowadzi działania edukacyjno- społeczne, propagujące lokalność. Zajmuje się promocją działań historycznych (współorganizacja wędrówek  historyczno – turystycznych dla gliwiczan),...

Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” koło w Gliwicach

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
Adres:

ul. Zwycięstwa 26/1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 230-09-25

E-mail:

smd.gliwice@gmail.com

Strona www:

www.gliwice.smd.org.pl

Stowarzyszenie „Łabędzianie”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Wolności 1 a

Miasto:

44-100 Gliwice

Stowarzyszenie „Kopernik”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Gwiazdy Polarnej 30/7

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

607-418-110

E-mail:

stowarzyszeniekopernik@interia.pl

Stowarzyszenie „Cała Naprzód”

Kategorie:

 • kultura i sztuka
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

793-002-339

E-mail:

o.gerszynski@calanaprzod.org

Strona www:

www.calanaprzod.org

KRS:

328818

Misją Stowarzyszenia „Cała Naprzód” jest niesienie wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej, głównie poprzez przygotowywanie i...

Stowarzyszenie „Alternatywa” Gliwice

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
Adres:

ul. Raciborska 3/20

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

501-030-199

E-mail:

stow_alt@onet.pl

Strona www:

www.stow-alternatywa.manifo.com

Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Kategorie:

 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
Adres:

ul. Słowackiego 58b

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-52-13

E-mail:

info@skpon-gliwice.pl

Strona www:

www.skpon.pl

KRS:

2643

W ramach przedszkola, ośrodków i poradni prowadzimy edukację i rehabilitację dla dzieci oraz organizujemy pomoc psychologiczną dla rodziców. 1% podatku...

Społeczne Ognisko Muzyczne

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Barlickiego 3

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

537-005-057

E-mail:

som-gliwice@o2.pl

Strona www:

www.somia.pl

KRS:

265352

Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży. Organizacja koncertów, popisów i konkursów muzycznych na terenie Gliwic. Współudział w organizacji Wojewódzkiego Konkursu Muzycznego...

Robotniczy Klub Sportowy „Fortuna”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Radomska 132

Miasto:

44-100 Gliwice

Celem Klubu jest propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu wśr&oacute

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa

Kategorie:

 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Zwycięstwa 36

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-99-79

E-mail:

sekretariat@riph.com.pl

Strona www:

www.riph.com.pl

Rada Uczelniana Zrzeszenia Studentów Politechniki Śląskiej

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
Adres:

ul. Wrocławska 6

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 237-27-23

E-mail:

zspgliwice@gmail.com

Strona www:

www.studenci.polsl.pl/zsp

Profibus PNO Polska

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Konarskiego 18

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 208-41-36

E-mail:

dariusz.germanek@profibus.org.pl

Strona www:

www.profibus.org.pl

Powiatowe Stowarzyszenie Pszczelarzy w Gliwicach

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 270-04-85

E-mail:

pspgl@op.pl

Strona www:

www.pspgl.nazwa.pl

KRS:

11977

Podejmowanie przedsięwzięć w ramach działalności statutowej służących rozwojowi i ochronie pszczelarstwa. Promowanie roli pszczół jako czynnika plonotwórczego i ochronnego dla...

Polsko-Czeskie Towarzystwo Gospodarcze z Siedzibą w Gliwicach

Kategorie:

 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Kaszubska 24

Miasto:

44-100 Gliwice

Polsko – Niemieckie Towarzystwo im. Stanisława Bieniasza

Kategorie:

 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Bojkowska 37

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 232-49-02

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Uczelniany im. prof Z. A. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

606-488-967

E-mail:

zarzad@ou.pttk.pl

Strona www:

www.ou.pttk.pl

KRS:

157111

Organizacja imprez turystycznych głównie dla członków organizacji. Organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych związanych i niezwiązanych z turystyką i krajoznawstwem. Prowadzenie...

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział kolejowy w Gliwicach

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Dubois 12

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

667-642-226

Strona www:

 

KRS:

2418

  PTTK Oddział Kolejowy Gliwice organizuje rajdy piesze i rowerowe na terenie Śląska i w innych rejonach Polski, szczególnie w...

Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Śląski

Kategorie:

 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 32 238-81-67

E-mail:

m.trzemzalski@interia.pl; dancefloor@wp.pl

KRS:

630170

Polskie Towarzystwo Taneczne jest stowarzyszeniem kulturalno-sportowym promującym ruch taneczny wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności: –...

Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Przybyszewskiego 49

Miasto:

60-355 Poznań

Telefon:

698-677-287

E-mail:

r.lisek@op.pl

Strona www:

www.polilko.pl

KRS:

76005

Polskie Towarzystwo Spawalnicze w Gliwicach

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Błogosławionego Czesława 16/18

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 335-82-29

E-mail:

bdobaj@is.gliwice.pl

Strona www:

www.pts-spawalnicy.pl

Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 278-83-28

E-mail:

strona.ptro@gmail.com

Strona www:

www.ptro.org.pl

Polskie Towarzystwo Onkologiczne

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 278-82-16

E-mail:

pto@io.gliwice.pl

Strona www:

www.pto.io.gliwice.pl

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Jezuicka 6 (kor. ul. Jagiellońska 21, Gliwice)

Miasto:

00-281 Warszawa

Telefon:

 22 831-39-28

Strona www:

 

Polskie Towarzystwo Miłośników Kaktusów Oddział Śląski

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Władysława Łokietka 15/7

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

wpreidl@o2.pl

Strona www:

www.kaktusklub.republika.pl

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oddział Gliwice

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

ptma.gliwice@gmail.com

Strona www:

www.gliwice.ptma.pl

Towarzystwo zajmuje się szeroko pojętą popularyzacją astronomii. Organizuje pokazy nieba oraz wykłady z zakresu obserwacji astronomicznych oraz sprzętu astronomicznego.  

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej Stosowanej Oddział Gliwicki

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Konarskiego 18a

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 237-16-46, 32 237-13-09

E-mail:

arkadiusz.mezyk@polsl.pl

Strona www:

www.kms.polsl.pl/ptmts/index.php

Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Matejki 14/3a

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

517-172-722

E-mail:

biuro@laktacja.org.pl

Strona www:

www.laktacja.org.pl

Polskie Towarzystwo Geometrii i Grafiki Inżynierskiej z Siedzibą w Gliwicach

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Krzywoustego 7

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 237-26-58

E-mail:

monika.sroka-bizon@polsl.pl

Strona www:

anna.blach@

KRS:

www.ogigi.polsl.pl

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Gliwicki

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Krzywoustego 2

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 237-27-36

E-mail:

rif@polsl.pl

Strona www:

fizyka.polsl.pl

Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne Oddział Śląski

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

www.pteslask.tripod.com

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Gliwice

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Zwycięstwa 47

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 331-30-81

E-mail:

biuro@ptegliwice.pl

Strona www:

www.ptegliwice.pl

Polskie Towarzystwo Dysleksji

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Lipowa 29

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

501-056-091

E-mail:

martajedryka@interia.pl

Strona www:

www.ptd63gliwice.republika.pl

Polskie Towarzystwo Chemiczne Oddział Gliwicki

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Strzody 9

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 237-17-92

Strona www:

www.chemia.polsl.pl/ptch

Polskie Towarzystwo Akustyczne O/Górnośląski przy Instytucie Fizyki

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Krzywoustego 2

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 237-20-24

E-mail:

ogpta@polsl.pl

Strona www:

ogpta.polsl.pl

Polskie Stowarzyszenie Trenerów Outdoor

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • inne
Adres:

ul. Jasnogórska 9

Miasto:

44-100 Gliwice

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych Terenowy Oddział Gliwice

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 278-95-09

E-mail:

jporebska@io.gliwice.pl

Strona www:

 

Polskie Stowarzyszenie im. Króla Jana III Sobieskiego

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
Adres:

ul. Jana III Sobieskiego 14

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 239-13-62

E-mail:

sp9-gliwice@oswiata.org.pl

Strona www:

 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Gliwicach

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
Adres:

ul. Zygmunta Starego 16a

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

501-431-036

E-mail:

biuro@diabetyk.com

Strona www:

www.diabetyk.com

KRS:

37573

 – Stowarzyszenie działające na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych na cukrzycę. – Wspieranie rozwoju edukacji diabetologicznej...

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. K. Miarki 12/107

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

501-110-777, 515-280-575

E-mail:

biuro@plgbc.org.pl

Strona www:

www.plgbc.org

Polskie Centrum Mediacji

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Jagiellońska 58/122

Miasto:

03-468 Warszawa

Telefon:

535-525-527

E-mail:

pcmzabrze@mediator.org.pl

Strona www:

www.mediator.org.pl

KRS:

29263

Wprowadzenie mediacji jako alternatywnego wobec postępowania sądowego sposobu rozwiązywania sporów cywilnych.  

Polski Związek Wędkarski koło Gliwice

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Jagiellońska 16

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 238-82-79

Strona www:

www.pzwgliwice13.pl

Polski Związek Niewidomych Koło w Gliwicach

Kategorie:

 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-37-16

E-mail:

gliwice@slaski.pzn.org.pl

KRS:

12847

Organizacja działa na rzecz osób niewidomych, słabowidzących w ramach prowadzenia integracji społecznej, zawodowej, leczniczej oraz obrony ich praw.    

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Gliwice

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Dubois 16

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-13-27

E-mail:

pzitb.gliwice@vp.pl

Strona www:

www.pzitb.gliwice.pl

Polski Związek Filatelistów Oddział Gliwice

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

514-401-774, 32 279-25-55

E-mail:

krystian.szejka@poczta.pl

Strona www:

www.kolekcje.strefa.pl/pzfgliwice

Kolekcjonerstwo znaczków, monet, widokówek Gliwic i świata.

Polski Związek Esperantystów

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

660-427-967

E-mail:

stanislaw.mandrak@gmail.com

Strona www:

www.esperanto.cba.pl

KRS:

304588

Esperanto w Gliwicach powstało w 1909 r. Oddział PZE w Gliwicach został powołany przez ZG PZE w kwietniu 1961 r.

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

Kategorie:

 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-06-63

Strona www:

 

  Działałność pomocowa, organizowanie wolnego czasu, wycieczki krajoznawcze, spotkania okolicznościowe, legitymacje dla członków. Biuro czynne od wtorku do piątku w...

Polski Związek Działkowców Wiosna

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Królewskiej Tamy (kor. ul. Wiślana 35/8, Gliwice)

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

508-167-072

KRS:

293886

  Uprawa działek dla własnych potrzeb, rekreacji i wypoczynku.  

Polski Związek Działkowców Delegatura Rejonowa w Gliwicach

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
 • inne
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Mielęckiego 16

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-87-97

E-mail:

 pzd.gliwice@op.pl

Strona www:

 www.pzd-delegatura-gliwice.pl

Polski Komitet Zwalczania Raka Oddział Śląski

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 278-96-09

Strona www:

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Gliwicach

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Chopina 11/2

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 278-96-09

Strona www:

 

Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

ul. Ziemowita 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-85-91

E-mail:

biuro@pkegliwice.pl

Strona www:

www.pkegliwice.pl

Polski Instytut Technik Wysokościowych

Kategorie:

 • inne
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Bekasa 19/31

Miasto:

44-100 Gliwice

Polski Czerwony Krzyż

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Wrocławska 16

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-70-68

E-mail:

pck.gliwice@wp.pl

Strona www:

 www.katowice.pck.pl

KRS:

225587

Dzięki środkom pozyskanym w ramach zbiórki 1% podatku Polski Czerwony Krzyż będzie mógł dożywiać dzieci, doposażyć je w przybory szkolne...

Polska Federacja Mistrzów REIKI i Metod Naturalnego Uzdrawiania

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
Adres:

ul. Wieczorka 27/24

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

609-442-558

E-mail:

elzbieta.lowinska@gmail.com

Strona www:

www.federacja-reiki.pl

KRS:

67175

Popularyzujemy wiedzę o sztuce uzdrawiania metodą Reiki. Podnosimy stale swoje kwalifikacje, organizujemy i prowadzimy kursy, seminaria oraz konferencje. Rozwijamy także...

People to People Polska

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

504-559-700

E-mail:

iwzy@wp.pl

Strona www:

www.ptpe.org

Orkiestra Dęta „Ostropa”

Kategorie:

 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Architektów 67

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 234-87-23, 602-473-006

E-mail:

elvis2008@wp.pl

Strona www:

www.kubin.strony.gni.pl/ostropa

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Organizatorów Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia – Region Śląski

Kategorie:

 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Derkacza 10

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

jaroslaw.michalak@hartmann.info

Strona www:

www.stowarzyszenie-dps.pl

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kresowian Wierzycieli  Skarbu Państwa

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 238-81-67

Strona www:

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Doradców Rolnośrodowiskowych „AgroDoradca” Gliwice

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Kaszubska 23/24 (w KRS: ul. Kaszubska 2)

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Bractw Optymalnych im. Adama Jany Oddział Gliwice

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
Adres:

ul. Grunwaldzka 200

Miasto:

43-600 Jaworzno

Telefon:

32 616-51-82

E-mail:

biuro@optymalni.org.pl

Strona www:

www.optymalni.org.pl

KRS:

165877

Ognisko TKKF „Kondycja”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Chorzowska 150

Miasto:

44-100 Gliwice

Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa Gliwice

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Ciesielska 4

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 234-88-88

Strona www:

 

Ochotnicza Straż Pożarna Bojków Gliwice

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Rolników 118

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

 

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada Miejska w Gliwicach

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Górnych Wałów 25

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-59-58

E-mail:

notgliwice@poczta.internetdsl.pl

Strona www:

www.not-gliwice.pl

Młodzieżowy Zespół Tańca Nowoczesnego „Iluzja”

Kategorie:

 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Kopernika 63

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

 

Młodzieżowy Ruch Kulturalny „Parnas”

Kategorie:

 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Drzymały 23/5

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

E-mail:

dario308@wp.pl

Strona www:

 

Młodzieżowy Klub Turystyki Aktywnej „Ryś” przy Oddziale Uczelnianym PTTK Gliwice

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Barlickiego

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

601-802-695

E-mail:

rysie@ou.pttk.pl

Strona www:

www.rysie.oupttk.pl

  Klub skupia młodych ludzi zainteresowanych turystyką aktywną – górską, pieszą, rowerową, kajakową, speleologiczną itp. Działa we współpracy z aktywem...

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS Gliwice”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kozielska 500

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

606-942-498

E-mail:

muksgliwice@op.pl

Strona www:

www.muksgliwice.tk

Celem działania jest: planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego, angażowanie uczniów różnorodnych form aktywności ruchowej, gier, zabaw, uczestnictwo w imprezach...

Międzyszkolny Klub Żeglarski „Mesa”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Przedwiośnie 2

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 237-02-88

Strona www:

www.mesa.oswiata.org.pl

Międzyszkolny Klub Narciarski MKN Gliwice

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

mkn@mkn.gliwice.pl

Strona www:

www.mkn.gliwice.pl

KRS:

229563

Klub narciarski, zajęcia i treningi narciarstwa alpejskiego. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci...

Międzynarodowa Organizacja „SOROPTIMIST INTERNATIONAL”

Kategorie:

 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

500-149-953

Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Gliwicach

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 230-49-71

E-mail:

klub@karate.gliwice.pl

Strona www:

www.karate.gliwice.pl

Łabędzkie Towarzystwo Sportowe „Łabędy”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Fiołkowa 26

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 32 234-23-24

E-mail:

ltslabedy@o2.pl

Strona www:

www.lts-labedy.prv.pl

Lions Club Sct. Barbara

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Leśna 48

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

E-mail:

lcgliwicestbarbara@lions.org.pl

Strona www:

lions.org.pl/

Liga Obrony Kraju Klub Sportów Łączności  SP9 KAG

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Aleja Korfantego 6

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

609-014-698

E-mail:

sp9kag@sp9kag.pl

Strona www:

www.sp9kag.pl

Liga Morska i Rzeczna Zarząd Okręgu Katowickiego

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

601-487-269

Strona www:

 

KRS:

117542

Organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie sportów wodnych, głównie regat żeglarskich. 

Liga Kobiet Polskich Zarząd Miejski

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

Pl. Inwalidów Wojennych14

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 230-70-26

Lambretta Club Polska

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

665-858-347

Klub starych motocykli Lambretta.  

Krajowe Forum Bezrobotnych

Kategorie:

 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Dubois 8/

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

502-206-158

Krajowa Rada Maszyn Górniczych

Kategorie:

 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Akademicka 2

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 237-21-13

Kółko Rolnicze Ostropa

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • ekologia, ochrona środowiska
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Architektów 68/1

Miasto:

44-100 Gliwice

Komunikacyjny Klub Sportowy „Kolejarz”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Błogosławionego Czesława 13

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

kolejarzgliwice@podokregzabrze.org

Strona www:

kolejarz-sp1.futbolowo.pl/

Tworzenie warunków do uprawiania sportu masowego i wypoczynkowego przez członków Klubu i podnosznie ich poziomu sportowego, praca wychowawcza i dążenie...

Komitet Lokalny IAESTE Gliwice

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Pszczyńska 85/10

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 237-15-52

E-mail:

ps.gliwice@iaeste.pl

Strona www:

www.iaeste.polsl.pl

Klub Wysokogórski Gliwice

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 32 231-88-15

E-mail:

 kw@kwgl.org

Strona www:

 www.kwgl.org

Celem Klubu jest prowadzenie działalności wspinaczkowej, alpinistycznej i innej działalności górskiej.

Klub Wodny „GARLAND”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

al. Korfantego 6

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

klub@kwgarland.pl

Strona www:

www.kwgarland.pl

Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Śląskiej

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Akademicka 26

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-86-07

E-mail:

azsgliwice@op.pl

Strona www:

www.os.polsl.pl

Klub Sportowy  Bojków Gliwice

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul.Plonowa 10

Miasto:

44-141 Gliwice

Telefon:

604-781-661

E-mail:

klub@ksbojkow.eu

Strona www:

www.ksbojkow.eu

Celem stowarzyszenia jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji piłki nożnej, tenisa stołowego, wędkarstwa sportowego,...

Klub Sportowy Wojownik – Gliwice

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jasnogórska 8/2

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 270-81-29

Klub Sportowy Tennis Klub Kami

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Zakątek Leśny 6

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

604-554-786

E-mail:

kami28@poczta.onet.pl

Strona www:

www.kami.gliwice.pl

Klub Sportowy Gliwice Lions

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

737-800-890

E-mail:

write@lions.global

Strona www:

www.lions.global

Klub Sportowy Gliwice

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Łużycka 2c/32

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 32 238-90-41

E-mail:

 ks.gliwice2011@interia.pl

Strona www:

 

1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego młodzieży w oparciu o możliwości obiektywne i sprzętowe oraz o pomoc organizacyjną i...

Klub Sportowy Carbo Gliwice

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Lekarska 5

Miasto:

44-100 Gliwice