Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Aeroklub Gliwicki

Kategorie:

  • sport, turystyka, rekreacja
  • zawodowe, naukowe
Adres:

Lotnisko

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 230 15 92

E-mail:

sekretariat@aeroklub.gliwice.pl

Strona www:

aeroklub.gliwice.pl

KRS:

81061

 

Celem działania stowarzyszenia m.in. jest:

1) Stwarzanie warunków do prowadzenia działalności lotniczej przez członków aeroklubu;

2) Szkolenie lotnicze i doskonalenie umiejętności lotniczych;

3) Upowszechnianie wiedzy, umiejętności i dobrych praktyk w lotnictwie, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa lotniczego;

4) Integracja środowiska lotniczego i sympatyków lotnictwa;

5) Promocja lotnictwa;

6) Wspieranie rozwoju upowszechnianie kultury fizycznej w lotnictwie, a w szczególności w zakresie sportu lotniczego;

7) Wspieranie i rozwój infrastruktury lotniczej;

8) Reprezentowanie interesów członków aeroklubu wobec władz instytucji krajowych i międzynarodowych;

9) Działanie na rzecz ułatwień w lotnictwie cywilnym;

10)Pielęgnowanie narodowych tradycji lotniczych, pielęgnowanie polskości, jako czynnika rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

print