Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Akademia Piłkarska PROFI Gliwice

Kategorie:

  • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Bardowskiego 2/4

Miasto:

44-100 Gliwice


1. Akademia prowadzi działalność w sferze kultury fizycznej.

2. Akademia zajmuje się organizowaniem i propagowaniem działalności sportowej i wychowawczej w celu:

a) dbania o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie obywateli,

b) zapewnienia mieszkańcom Polski, a w szczególności dzieciom i młodzieży możliwości udziału w sporcie wyczynowym, rekreacji i rehabilitacji ruchowej,

c) kształtowania u członków Akademii wysokich wartości fizycznych i moralnych,

d) zapewnienia kibicom, zawodonikom, trenerom widowisk o wysokich walorach sportowych i estetycznych stanowiących wartościową formę wypoczynku, rekreacji i wychowania.


print