Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Akademicki Klub Podwodny Kalmar Klub Sportowy

Kategorie:

  • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Akademicka 5

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

www.akpkalmar.pl/


1. Upowszechnianie sportu w rozumieniu ustawy o sporcie, podnoszenie sprawności fizycznej i polepszanie stanu zdrowia społeczności, w tym akademickiej, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności Politechniki Śląskiej, uczelni funkcjonujących na terenie Gliwic i Zabrza orz środowiska Oddziału Uczelnianego PTTK przy Politechnice Ślakiej w Gliwicach.

2. Propagowanie płetwonurkowania we wszelkich formach dopuszczalnych prawem i tzw. dobrą praktyką. Dobra praktyka w rozumieniu Klubu polega na dbałości w pierwszej kolejności o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników aktywności organizowanej przez Klub. Jest to wartość naczelna i nie podlegająca jakiejkolwiek dyskusji. Jakiekolwiek interpretacje zapisów Statutu muszą być w pierwszej kolejności podporządkowane powyższym stwierdzeniom niniejszego punktu.

3. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.


print