Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

AKADEMICKI KLUB PODWODNY KALMAR KLUB SPORTOWY

Kategorie:

  • kultura fizyczna
  • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Akademicka 5

Miasto:

44-100 Gliwce

Celem klubu sportowego jest:

  • Upowszechnianie sportu w rozumieniu Ustawy o sporcie, podnoszenie sprawności fizycznej i polepszenie stanu zdrowia społeczności, w tym akademickiej, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności Politechniki Śląskiej, uczelni funkcjonujących na terenie Gliwic i Zabrza oraz środowiska Oddziału Uczelnianego PTTK przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach,
  • propagowanie płetwonurkowania we wszelkich formach dopuszczalnych prawem i tzw. dobrą praktyką. Dobra praktyka w rozumieniu Klubu polega na dbałości w pierwszej kolejności o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników aktywności organizowanej przez Klub. Jest to wartość naczelna i nie podlegająca jakiejkolwiek dyskusji. Jakiekolwiek interpretacje zapisów niniejszego Statutu muszą być w pierwszej kolejności podporządkowane powyższym stwierdzeniom niniejszego punktu,
  • działanie na rzecz sportu osób niepełnosprawnych.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych