Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Autoklasa Dzieciom

Kategorie:

  • inne
Adres:

ul. Staromiejska 69

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

608329


Celem działania organizacji jest:

– podniesienie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

– zapewnienie właściwej ochrony praw i interesów zmotoryzowanych oraz innych uczestników ruchu drogowego,

– rozwój wśród społeczeństwa kultury motoryzacyjnej oraz wiedzy o motoryzacji i jej historii,

– poprawa w zakresie ochrony i promocji zdrowia,

– poprawa sytuacji poszkodowanych w wypadkach drogowych,

– poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych.


print