Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Brzezinka Razem

Kategorie:

  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Zamojska 8

Miasto:

44-164 Gliwice

1) Działanie na rzecz lokalnej społeczności w zakresie wspierania inicjatyw lokalnych,

2) popularyzowanie wiedzy z dziedziny tradycji regionalnych, ekologii,

3) promocja i popieranie inicjatyw sportowych, edukacyjnych, ochrony przeciwpożarowej, kulturalnych,

4) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi,

5) organizowanie imprez, spotkań dla mieszkańców Gliwic.

print