Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Chrześcijańskie Stowarzyszenie ZANIM

Kategorie:

  • inne
Adres:

ul. Oriona 48

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

555370


Celem Stowarzyszenia m.in. są:

1. Rozpowszechnianie i kształtowanie wartości chrześcijańskich w tym zasad moralności chrześcijańskiej opartych na Słowie Bożym.

2. Popularyzowanie przesłania ewangelii na różnych platformach medialnych, promowanie chrześcijańskiego stylu życia.

3. Pielęgnowanie i promocja kultury chrześcijańskiej w tym popularyzacja literatury i muzyki chrześcijańskiej.

4. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania i wspierania przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży.

5. Promowanie chrześcijańskich programów wychowania dzieci i młodzieży.

6. Umacnianie biblijnych wartości rodzinnych.


print