Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Kategorie:

  • edukacja i wychowanie
  • kultura i sztuka
  • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Bojkowska 37

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 461-20-70

E-mail:

haus@haus.pl

Strona www:

www.haus.pl

KRS:

1456

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej (DWPN)

jest pierwszym związkiem stowarzyszeń, który powstał z inicjatywy polskich i niemieckich instytucji oraz organizacji w 1998 roku. DWPN jako bilateralna organizacja realizuje projekty edukacyjne i informacyjne z zakresu stosunków polsko-niemieckich, dialogu interkulturowego, budowania społeczeństwa obywatelskiego, propagowania praw mniejszości narodowych, rozwoju lokalnego oraz regionalnego w kontekście obecności Polski w Unii Europejskiej. Działania realizowane są m.in. w formie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, publikacji i konkursów. Adresatami i partnerami tych działań są środowiska nauki, polityki oraz kultury, mniejszość niemiecka, młodzież z Polski i Niemiec, samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe, jak i dziennikarze. DWPN współpracuje z instytucjami i organizacjami nie tylko z Polski i Niemiec, ale też z innych krajów europejskich. DWPN ma swoje biura w Gliwicach i Opolu.

Realizujemy projekty edukacyjne i informacyjne z zakresu stosunków polsko-niemieckich, dialogu interkulturowego, budowania społeczeństwa obywatelskiego, propagowania praw mniejszości narodowych, rozwoju lokalnego oraz regionalnego w kontekście obecności Polski w Unii Europejskiej. 1% podatku przeznaczamy na pojekty kulturalne, edukacyjne i historyczne adresowane do mieszkańców Górnego Śląska.

 

print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych