Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE BIEGŁYCH RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I MASZYNOWYCH

Kategorie:

 • inne
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000749629

Celem działania organizacji jest:

 • dążenie do profesjonalnej obsługi rynku nieruchomości oraz rynku środków i megaukładów technicznych,
 • doskonalenie kwalifikacji zawodowych członków, czuwanie nad najprecyzyjniejszym odzwierciedleniem rynku nieruchomości i ruchomości w wycenach,
 • propagowanie nieudanego poziomu etycznego oraz wysokiej jakości wycen,
 • godne reprezentowanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego oraz rzeczoznawcy ds. wyceny środków i megaukładów technicznych,
 • propagowanie i rozpowszechnianie wśród zleceniodawców zasadności egzekwowania od rzeczoznawców wnikliwej analizy rynku przygotowanej przy użyciu modeli statystycznych i innych narzędzi analitycznych wspomagających wycenę,
 • popularyzowanie wysokiej etyki zawodowej i egzekwowanie zasad jej przestrzegania,
 • propagowanie zasad wnikliwego badania rynku i popularyzowanie zasad nowoczesnej wyceny wśród rzeczoznawców majątkowych i maszynowych oraz zlecających wyceny,
 • przeciwstawianie się nieuczciwej konkurencji w pracy rzeczoznawcy majątkowego i maszynowego,
 • nieustanne doskonalenie warsztatu pracy,
 • prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • prowadzenie działalności wspomagającej rozwój techniki; wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

Kontakt:

664153683

print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych