Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE BIEGŁYCH RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I MASZYNOWYCH

Kategorie:

 • inne
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000749629

Celem działania organizacji jest:

 • Dążenie do profesjonalnej obsługi rynku nieruchomości oraz rynku środków i megaukładów technicznych;
 • Doskonalenie kwalifikacji zawodowych członków, czuwanie nad najprecyzyjniejszym odzwierciedleniem rynku nieruchomości i ruchomości w wycenach;
 • Propagowanie nieudanego poziomu etycznego oraz wysokiej jakości wycen;
 • Godne reprezentowanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego oraz rzeczoznawcy ds. wyceny środków i megaukładów technicznych;
 • Propagowanie i rozpowszechnianie wśród zleceniodawców zasadności egzekwowania od rzeczoznawców wnikliwej analizy rynku przygotowanej przy użyciu modeli statystycznych i innych narzędzi analitycznych wspomagających wycenę;
 • Popularyzowanie wysokiej etyki zawodowej i egzekwowanie zasad jej przestrzegania;
 • Propagowanie zasad wnikliwego badania rynku i popularyzowanie zasad nowoczesnej wyceny wśród rzeczoznawców majątkowych i maszynowych oraz zlecających wyceny;
 • Przeciwstawianie się nieuczciwej konkurencji w pracy rzeczoznawcy majątkowego i maszynowego;
 • Nieustanne doskonalenie warsztatu pracy;
 • Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój techniki; wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

Kontakt:

Sylwia Drzewiecka- Pielasa 664153683

Janusz Korzus 502 519 040

print