Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Fundacja Arka Noego

Kategorie:

  • edukacja i wychowanie
  • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz użaleznionych
  • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Barlickiego 3

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

668 630 980

E-mail:

fangliwice@gmail.com

Strona www:

www.arkanoego.gliwice.pl

KRS:

0000547361

Celem działania Fundacji jest:

1. wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu eksperymentowania lub uzaleznienia od alkoholu, narkotyków oraz innych środków i substancji psychoaktywnych,

2. wsparcie osób opuszczających zakłady karne i objętych procesem resocjalizacji,

3. wsparcie osób uwikłanych w przemoc w rodzinie,

4. pomoc społeczna osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością oraz znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

5. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej, wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu trwałego bezrobocia (aktywizacja zawodowa i społeczna),

6. ochrona i promocja zdrowia, w szczególności w zakresie HIV i AIDS,

7. profilaktyka społeczna – przeciwdziałanie uzależnieniom i innym patologiom społecznym,

8. działalność na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu,

9. działalność edukacyjna, oświatowo-kulturalna i wychowawcza, szczególnie w zakresie wspierania i pomocy rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

 

Kontakt: Grzegorz Antosz 668 630 980

print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych