Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Fundacja ARTeria

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • kultura i sztuka
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Gajowa 9

Miasto:

41-807 Zabrze

Telefon:

516-188-103

E-mail:

biuro@fundacja-arteria.org

Strona www:

www.fundacja-arteria.org

KRS:

269041

Fundacja ARTeria od 2006 roku realizuje różnorodne projekty wspierające szeroko rozumiany rozwój regionalny i aktywizację środowisk lokalnych głównie poprzez działania związane z kulturą i edukacją.  Realizuje także działania związane ze wsparciem sektora pozarządowego i instytucji działających na płaszczyźnie kultury, także projekty związane z rozwojem samorządności i świadomości obywatelskiej, upowszechnianiem praw człowieka i działaniami wspomagającymi rozwój demokracji.

Fundacja ARTeria jest członkiem Culture Action Europe, międzynarodowej sieci, która od 1992 roku pełni funkcję swoistego adwokata reprezentującego sektor kultury na poziomie europejskim, aktywnie włączając się we współtworzenie polityki kulturalnej Unii Europejskiej. Fundacja jest także członkiem międzynarodowej platformy RIVER//CITIES oraz członkiem założycielem European Cultural Learning Network, której podstawowym celem jest stworzenie pierwszej europejskiej bazy wiedzy z zakresu edukacji zawodowej w dziedzinie przemysłów kultury oraz przemysłów kreatywnych w UE.

Fundacja ARTeria realizuje swoje cele statutowe w ramach trzech działów:

 • ART-&NET – zagad­nienia i badania związane z polityką kul­turalną, z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego oraz sektora kultury – szczególnie organizacji pozarządowych działających w tej sferze, z rozwojem społecznym i gospodarczym poprzez działania kulturalne, projekty artystyczne
 • ARTeriodziedzictwo – działania związane z dziedzic­twem kulturowym
 • ARTeriopublikacje – działal­ność wydaw­nicza i wystawiennicza Fundacji

Ostatnio realizowane przez Fundację projekty koncentrują się przede wszystkim na wsparciu rozwoju zawodowego artystów, w tym m.in. „Talent Matching: Vocational Mentoring for I-VET in Europe’s Creative Industries” czy „ArtENprise – Supporting Artists and Cultural Organizations in developing Entrepreneurial Skills”, wsparciu utalentowanej młodzieży ze Śląska (w tym m.in. poprzez współorganizację koncertów słuchaczy i uczniów Prywatnej Szkoły Muzycznej VENO’S STUDIO), a także rozwoju wspólnot lokalnych, a tym m.in. cykle spotkań/debat/warsztatów: ARTerioinspiracje, INSYTUT IQ czy Kulturalne podróże.

 

Godziny pracy biura: 10.00 – 14.00 i w trakcie imprez/spotkań realizowanych w siedzibie (KURORT QULTURY Gajowa 9)

print