Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

FUNDACJA BETTER FUTURE

Kategorie:

  • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Adres:

UL. BOJKOWSKA 37A

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000758621

Celem fundacji jest:

  • wspieranie programów i inicjatyw prorozwojowych mających służyć poprawnie warunków życia społeczności,
  • organizowanie i niesienie pomocy na rzecz ogółu społeczności, że szczególnym uwzględnieniem tych grup podmiotów, które wyróżnia szczególnie trudna sytuacja życiowa lub materialna w stosunku do reszty społeczeństwa,
  • wspieranie materialne i programowe oraz prowadzenie prac naukowo-badawczych niosiących progresję warunków życia człowieka.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych