Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

FUNDACJA CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI CZŁOWIEKIEM

Kategorie:

 • promocja zdrowia
 • edukacja i wychowanie
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO 31 /3

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000723693

Celami fundacji są:

 • Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a w szczególności w ochronie praw  i wolności człowieka i obywatela, ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
 • Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.
 • Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i bezdomnych w celu aktywizacji.
 • Pomoc ofiarom katastrof, klęsk  żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
 • Ochrona i promocja zdrowia.
 • Działalność naukowa, edukacyjna, oświatowa i wychowawcza.
 • Działalność w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Ochrona i promocja zdrowia.
 • Opieka dzienna i całodobowa nad dziećmi i osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
 • Rehabilitacja zdrowotna i społeczna inwalidów.
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych