Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Fundacja Dali Rozwój Twórczej Aktywności Dzieci i Młodzieży

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Adama Mickiewicza 56/1

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000694320

Celem organizacji jest działalność w zakresie:

 1. Oświatowo-kulturalnym szczególnie w zakresie wspierania talentu, kreatywności, promocji i pomocy w rozwoju dzieci i młodzieży uzdolnionych plastycznie,
 2. Tworzenie oddziałów przedszkolnych ukierunkowanych artystycznie,
 3. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 4. Działalności charytatywnej,
 5. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 6. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 7. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 8. Turystyki i krajoznawstwa
 9. Promocji i organizacji wolontariatu,
 10. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych.
print