Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Fundacja Dali Rozwój Twórczej Aktywności Dzieci i Młodzieży

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Adama Mickiewicza 56/1

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000694320

Celem organizacji jest działalność w zakresie:

 • Oświatowo-kulturalnym szczególnie w zakresie wspierania talentu, kreatywności, promocji i pomocy w rozwoju dzieci i młodzieży uzdolnionych plastycznie,
 • tworzenie oddziałów przedszkolnych ukierunkowanych artystycznie,
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • działalności charytatywnej,
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • turystyki i krajoznawstwa
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych