Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Fundacja Desiderata

Kategorie:

  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Sztabu Powstańczego 20/10

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

570417


Fundację ustanowiono dla realizacji społecznie użytecznych celów, mianowicie podejmowanie działań na rzecz:

1. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji,

2. Organizowania i wspierania inicjatyw związanych z promowaniem wolności praw człowieka.

3. Promocji i organizacji wolontariatu.

4. Aktywizzacji społeczności lokalnych.

5. Działalności charytatywnej.


print