Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Fundacja dla Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000668313

Celem Fundacji jest:

 • uzyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej, gromadzenia funduszy i rozporządzania nimi na rzecz Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, zwanego dalej Wydziałem, w szczególności służących jego rozwojowi;
 • promocja Wydziału we wszystkich obszarach jego działania;
 • podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków i jakości studiowania;
 • wspomaganie zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych i kulturalnych studentów;
 • inspirowanie organizowania i rozpowszechniania kultury studenckiej;
 • wspieranie działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności na Wydziale;
 • wspieranie organizacji, których celem statutowym jest kultura, oświata i nauka w zakresie zgodnym ze statutem;
 • wspierania bazy badawczej, laboratoryjnej i dydaktycznej Wydziału, podwyższające jakość studiowania lub służące jego rozwojowi.
print