Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Fundacja Ecoenergy

Kategorie:

  • ekologia, ochrona środowiska
  • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000657261

Celem fundacji jest podejmowanie, rozwijanie oraz wspieranie inicjatyw na rzecz:

  1. Ochrony środowiska naturalnego, głównie w zakresie:

a. poprawy jakości powietrza,

b. ograniczenia emisji z instalacji  i źródeł spalania,

c. optymalizacji pracy urządzeń,

d. gospodarki odpadami.

2. Propagowania efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.

3. Edukacji proekologicznej.

4. Rozwoju technologii oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań.

5. Rozwoju urządzeń:

a. energetycznych,

b. ciepłowniczych,

c. chłodniczych (w tym  stosowanych w krioterapii).

6. Pomiarów, badań i prac rozwojowych.

print