Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

FUNDACJA EDUKACJA I MEDIA

Adres:

Rynek 7/2

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000766549

Celem fundacji jest:

 • działania na rzecz rozwoju kultury i edukacji,
 • współpraca międzynarodowa w zakresie kultury i edukacji,
 • działania w obszarze edukacji dorosłych i włączania społecznego poprzez edukację
 • propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez tworzenie i prowadzenie platform edukacji otwartej oraz promowanie otwartych zasobów edukacyjnych,
 • wspieranie edukatorów i nauczycieli,
 • popieranie i promocja różnych form działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej, charytatywnej, zdrowotnej, ekologicznej oraz przedsiębiorczości,
 • inicjowanie, wspieranie i realizacja projektów krajowych i międzynarodowych w obszarze celów fundacji.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych