Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Fundacja ‚FLIGRY”

Kategorie:

  • kultura i sztuka
  • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Gen. Andersa 2/4

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

info@fligry.eu

Strona www:

www.fligry.eu

Celem działania organizacji jest:

– upowszechnianie i propagowanie wiedzy o tradycji i historii lotnictwa polskiego, o polskiej kulturze i dziedzictwie narodowym na terenie kraju i za granicą,

– ochrona oraz promocja dóbr dziedzictwa narodowego, w szczególności dóbr związanych z historią lotnictwa polskiego znajdujących się na terenie kraju i za granicą,

– pozyskiwanie, budowanie, odtwarzanie, renowacja i remontowanie historycznych statków powietrznych oraz ich prezentowanie na pokazach, wystawach lotniczych oraz muzeach,

– propagowanie sportów lotniczych,

– promocja Śląska i województwa śląskiego w kraju i za granicą.

print