Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Fundacja Gramy Razem

Kategorie:

  • edukacja i wychowanie
  • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Tarnogórska 114 c

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

609880


Celem działania ww. organizacji jest podejmowanie i realizacja różnorodnych działań przyczyniających się do wspierania dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z porażeniami.

Tym samym celami fundacji są:

– wsparcie dzieci z Domów Dziecka,

– pomoc społeczna dzieci z domów dziecka oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

– ochrona i promocja zdrowia,

– działalność edukacyjna, oświatowo-kulturalna i wychowawcza, szczególnie w zakresie wspierania i pomocy rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych,

– działalność na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,

– promocja kultury fizycznej i sportu,

– upowszechnianie aktywności sportowej wśród dzieci i dorosłych,

– promocja i organizacja wolontariatu,

– wydawanie publikacji materiałów edukacyjno-informacyjnych, materiałów promocyjnych w zakresie celów, dla których realizacji została powołana fundacja,

– angażowanie w kampanie ogólnopolskie zgodnie z celami statutowymi fundacji.


print