Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Fundacja Hedvigis

Kategorie:

 • promocja zdrowia
 • edukacja i wychowanie
Adres:

ul. Księcia Ziemowita 2

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000782638

Celem fundacji jest wspieranie działalności fundatora oraz pozostałych instytucji działających w jego strukturze lub jakikolwiek sposób powiązanych z fundatorem, jak również podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami fundacji przede wszystkim w zakresie:

 • działalności charytatywnej, dobroczynnej i opiekuńczej;
  Udzielania pomocy doraźnej i rozwojowej,
 • działalności edukacyjnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 • działalności wychowawczej,
 • pomocy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o chrześcijańskie wartości;
 • działalności na rzecz rozwoju nauki, edukacji i wychowania,
 • upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • przeciwdziałania patologiom społecznym, bezrobociu i zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego,
 • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
 • pomocy prawnej,
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,
 • promocji zdrowia i zdrowego trybu życia, propagowania profilaktyki zdrowotnej oraz ochrony zdrowia,
 • zarządzania i opieki nad dobrami materialnymi oraz majątkowymi,
 • prowadzenia i nadzorowania działalności inwestycyjnej,
 • opieki i wsparcia osób starszych.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych