Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Fundacja „Ilegis”

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Staromiejska 69

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000694313

Celem działania organizacji jest:

 1. Ochrona konstytucyjnych praw i wolności człowieka i obywatela,
 2. Propagowanie powszechnej znajomości prawa i uprawnień z niego wynikających wśród obywateli,
 3. Wzmacnianie w społeczeństwie poszanowania dla godności ludzkiej i poszanowania praw innych obywateli,
 4. Ochrona praw i interesów poszkodowanych w wypadkach drogowych,
 5. Ochrona praw i interesów poszkodowanych przez organy i instytucje publiczne na obszarze RP,
 6. Ochrona praw i interesów poszkodowanych przez zakłady ubezpieczeń, firmy ubezpieczeniowe oraz agentów i pośredników ubezpieczeniowych,
 7. Ochrona praw i interesów poszkodowanych przez podmioty rynku finansowego,
 8. Działanie na rzecz ochrony praw osób pokrzywdzonych przez publiczny system ochrony zdrowia,
 9. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
print