Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Fundacja Indygo

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • inne
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

690-680-020

E-mail:

gabinet@terapiasystemowa.com.pl

KRS:

0000679611

Udzielanie profesjonalnej pomocy psychoterapeutycznej, psychologicznej i terapeutycznej. Wspomaganie i promowanie modelu rodziny i rodzicielstwa.

Edukacja i wychowanie w obszarach funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie, inicjowanie, prowadzenie i wspieranie wydarzeń rozwojowo-edukacyjnych o zróżnicowanym charakterze (warsztaty, szkolenia, grupy wsparcia).

_____________________________________________________________________________________

Celem fundacji jest prowadzenie działalności w zakresie:

 1. Wspomagania i promowania modelu rodziny i rodzicielstwa.
 2. Aktywizowania i wspierania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym rozwoju osobistego i społecznego.
 3. Ochrony i promocji zdrowia w aspekcie psychicznym, społecznym i fizycznym.
 4. Edukacji i wychowania w obszarach funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie.
 5. Dodatkowej, profilaktycznej i interwencyjnej działalności na rzecz dzieci i młodzieży.
 6. Rozpowszechniania i dbania o przestrzeganie praw dziecka.
print