Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

FUNDACJA INICJATYW ARTYSTYCZNO-TURYSTYCZNYCH „PASKUDOFONIA”

Kategorie:

 • ochrona dóbr kultury
 • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Adres:

Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

602 218 736

KRS:

0000743953

Celem działania Fundacji są zadania w zakresie:

 • działalności charytatywnej,
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijana kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą,
 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych