Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

FUNDACJA INTERNATIONAL SCHOOL OF GLIWICE

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
Adres:

UL. ARCHITEKTÓW 191

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000748669

Celem działania Fundacji jest:

 • powołanie, zorganizowanie i prowadzenie szkół, oferujących międzynarodowe programy nauczania w tym program edukacyjny international baccalaureate (międzynarodowy standard edukacji monitorowany przez international baccalaureate organization),
 • powołanie, zorganizowanie i prowadzenie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych-wychowawczych, a w szczególności w zakresie szkolnictwa podstawowego, ponadpodstawowego, policealnego oraz szkół specjalnych, szkół sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół artystycznych, dwujęzycznych, międzynarodowych,
 • prowadzenie i wspieranie działalności naukowej, edukacyjnej i oświatowej,
 • tworzenie i rozpowszechnianie wysokich standardów jakości kształcenia,
 • Wspieranie działań na rzecz reformy i rozwoju systemu edukacji w Polsce,
 • Wspieranie inicjatyw międzynarodowych w zakresie szkolnictwa i oświaty,
 • Integrowanie środowiska osób działających na rzecz nauki, edukacji i oświaty, w szczególności działaczy samorządowych, przedstawicieli środowisk naukowych, przedstawicieli innych fundacji i stowarzyszeń,
 • Wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży,
 • Wspieranie i pomoc finansowa dla nauczycieli.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych