Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Fundacja Jazovia

Kategorie:

 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Toszecka 101

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000684532

Celem Fundacji jest:

 • działanie na rzecz rozwoju kultury i edukacji muzycznej,
 • współpraca międzynarodowa w zakresie kultury i edukacji muzycznej,
 • popieranie i promocja różnych dziedzin twórczości muzycznej,
 • promocja młodego pokolenia twórców muzycznych w kraju i zagranicą,
 • współpraca ze światowymi centrami muzyki,
 • skupienie wokół idei fundacji twórców, krytyków, przedstawicieli i działaczy sfery świata muzyki i kultury w kraju i zagranicą,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych