Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Fundacja Kafar

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Studzienna 6

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

505-133-149

E-mail:

info@kafar.info

Strona www:

kafar.info

KRS:

0000679811

Celem Fundacji jest:

 1. Działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 2. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 3. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
 4. Promowanie idei gotowania społecznego.
 5. Promowanie zasad zdrowego odżywiania się.
 6. Wspieranie lokalnych przedsiębiorstw działających na rynku spożywczym.
 7. Działanie na rzecz rozpowszechniania idei społecznej odpowiedzialności biznesu.
 8. Wspieranie polskiego rynku pracowniczego.
 9. Działanie na rzecz zwiększenia świadomości prawnej osób wchodzących na rynek pracy.
 10. Wspieranie reintegracji zawodowej osób wykluczonych.
 11. Przeciwdziałanie wykluczeniu na rynku pracy z uwagi na wyznanie, narodowość lub kraj pochodzenia.
 12. Działanie na rzecz pracowniczego równouprawnienia kobiet, niepełnosprawnych i osób starszych.
 13. Działanie na rzecz rozwoju świadomości konsumenckiej odnośnie produktów jakości speciality, w szczególności kawy i herbaty.
 14. Wspieranie przedsiębiorstw działających w branży kawowo-herbacianej speciality.
print