Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Fundacja KULTURA 3.0

Kategorie:

  • kultura i sztuka
Adres:

ul. Raciborska 8

Miasto:

44-100 Gliwice


1. Promowanie sztuki w Polsce i za granicą, zwłaszcza poprze kreowanie i popularyzowanie nowatorskich działań o charakterze artystycznym i edukacyjnym, zmierzających do rozwoju świadomości kulturalnej oraz artystycznej w społeczeństwie.

2. Wspieranie rozwoju artystów indywidualnych i grup artystycznych.

3. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

4. Prowadzenie działalności edukacyjnej w tym szkolnictwa wyższego, ponadgimnazjalnego i gimnazjalnego.


print