Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Fundacja Lepszy Świat dla Niepełnosprawnych

Kategorie:

  • pomoc społeczna, usługi socjalne
  • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Studzienna 6

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

736 770 093

E-mail:

kontakt@inowcjespoleczne.com

Strona www:

inowacjespoleczne.com

KRS:

0000441717

Fundacja Lepszy Świat dla Niepełnosprawnych to przedsiębiorstwo społeczne, które swój dochód przeznacza na rehabilitacje społeczną, zawodową, a także zdrowotną członków spółdzielni i innych osób wykluczonych. Jako podmiot ekonomii społecznej interesujemy się rynkiem pracy, szczególnie rynkiem pracy osób wykluczonych. Jego specyfika sprawia, że do jednej z najważniejszych potrzeb, które towarzyszą naszej działalności, jest poszukiwanie metod pracy i budowania zespołu współpracowników w oparciu o trwałość, tolerancję, wykorzystywanie potencjału angażujących się osób. Na co dzień prowadzimy lokal gastronomiczny w centrum Gliwic (ormianska.pl), zajmujemy się cateringiem na potrzeby szkoleń i warsztatów. Ponadto w lokalu organizujemy regularne spotkania z młodzieżą realizując projekty spółdzielni szkolnych. Organizujemy szkolenia dla organizacji pozarządowych z zakresu włączania osób niepełnosprawnych w realizowanie działania.

 

dyżury 9:00- 17:00

print