Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Fundacja „Long Life”

Adres:

ul. Andersena 2

Miasto:

44-100 Gliwice


Podstawowym celem fundacji jest działalność na poprawy jakości życia osób starszych, a w szczególności:

– prowadzenie działań aktywizujących osoby starsze,

– prowadzenie działań rehabilitacyjnych osób starszych,

– organizacja opieki nad osobami starszymi, w tym opieki medycznej i paliatywnej,

– prowadzenie ośrodków opieki nad osobami starszymi,

– działania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia,

– działalność wspomagająca rozwój innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowym rozwiązań w obszarze polityki zdrowotnej,

– promocja i organizacja wolontariatu,

– działalność na rzecz wyrównywanie szans, w tym integracji, reintegracji zawodowej i społecznej osób starszych,

– ochrona i promocja zdrowia,

– propagowanie kierunków działalnia fundacji celem pozyskania donatorów zapisów, spadków, darowizn na realizację celów statutowych,

– propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim, szczególnie dla osób starszych i w wieku emerytalnym.


print