Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Fundacja Margolcia

Kategorie:

  • edukacja i wychowanie
  • inne
Adres:

ul. Elektryków 2a

Miasto:

44-100 Gliwice


Celem Fundacji jest działalność na rzecz rodziny, szczególnie godzenie życia rodzinnego z życiem zawodowym i osobistym poprzez zapewnienie opieki dzieciom, ze szczególnym uwzględnieniem ich harmonijnego, holistycznego i wszechstronnego rozwoju poprzez wczesną socjalizację i uczestnictwo w zajęciach wychowawczych, edukacyjnych i artystycznych oraz wyrównywania ich szans edukacyjnych.


print