Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Fundacja „W to mi graj”

Kategorie:

  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
  • kultura i sztuka
  • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Norberta Barlickiego 3

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

607968942

E-mail:

bartosz.lapszynski@gmail.com

KRS:

0000699894

Misją Fundacji jest przyczynianie się do rozwoju aktywności i partycypacji społecznej osób starszych poprzez podnoszenie ich jakości życia w kontekście integracji środowisk senioralnych, wspieranie ich rozwoju oraz zaspokajanie ciekawości świata. Ponadto działanie organizacji będzie ukierunkowane na inicjowanie i rozwijanie różnorodnych form aktywności społeczności lokalnej służących integracji międzypokoleniowej z uwzględnieniem działalności kulturalnej.

print

Zgłoszenie organizacji do bazy