Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Fundacja Misia Olisia

Kategorie:

  • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
  • pomoc chorym i niepełnosprawnym
Adres:

ul. Kopernika 25/9

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

608316


Celem działania organizacji jest podejmowanie i realizacja różnorodnych działań przyczyniających się do wspierania dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z porażeniami.

Tym samym celami fundacji są:

– udzielanie szeroko rozumianej pomocy niepełnosprawnym dzieciom,

– niesienie pomocy dzieciom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami,

– niesienie pommocy dzieciom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne,

– podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej,

– ochrona i promocja zdrowia,

– wspieranie wszelkich działań w zakresie niesienia pomocy niepełnosprawnym dzieciom,

– leczenie,

– promocja i organizacja wolontariatu,

– zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby fundacji,

– organizowanie akcji uświadamiających i edukacyjnych,

– współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi, których celem jest pomoc niepełnosprawnym dzieciom.


print