Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Fundacja Mistrzostwa Sportowego

Kategorie:

  • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Piwna 4/2

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

akademia-sportowa-gliwice.com/


Celem działania organizacji jest m.in.:

– uczestniczenie w rozwoju kultury fizycznej,

– upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej,

– rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa, dorosłych, młodzieży i dzieci,

– krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu,

– popularyzacja sportu w szczególności takich dyscyplin jak: szachy, tenis ziemny, piłka nożna,

– organizacja imprez sportowych w szczególności: szachowych, tenisowych oraz piłkarskich,

– animacja życia sportowego w szczególności w takich dyscyplinach jak: szachy, tenis ziemny oraz piłka nożna,

– wyszukiwanie talentów poprzez organizację otwartych sesji treningowych i turniejów w szczególności szachowych, tenisowych i piłkarskich,

– pomoc osobom niepełnosprawnym w szczególności poprzez wspieranie pracą społeczna i środkami finansowymi sportowej działalności osób niepełnosprawnych, poprzez organizację imprez sportowych i turniejów o charakterze integracyjnym oraz poprzez współpracę z organizacjami zajmującymi się problematyką sportu niepełnosprawnych,

– wyrównanie szanms osób znajdujących sie w trudnej sytuacji życiowej,

– wspieranie działalności charytatywnej.


print