Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Fundacja „NA MURACH MIASTA”

Kategorie:

  • inne
Adres:

ul. Wieczorka 25 lokal VIa

Miasto:

44-121 Gliwice

E-mail:

biuro@namurachmiasta.org

Strona www:

namurachmiasta.wordpress.com/


Celem działania organizacji jest:

– wspieranie i rozwijanie chrześcijańskiego ruchu modlitewnego,

– wspieranie rozwoju kościołów i innych organizacji chrześcijańskich,

– rozwój i integracja społeczności chrześcijańskich,

– propagowanie wartości moralnych i etycznych wynikających z nauk pisma świętego,

– finansowanie miejsc modlitwy,

– promowanie idei współczesnych klasztarów dla ludzi świeckich,

– działalność charytatywna,

– promocja kultury propagującej wartości chrześcijańskie,

– propagowanie idei wolontariatu.


print