Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Fundacja na rzecz Rozwoju Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Przeszczepów Twarzy

Kategorie:

  • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

Miasto:

44-100 Gliwice


1. działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej,

2. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań z zastosowaniem technik chirurgii rekonstrukcyjnej i mikronaczyniowej w różnych dziedzinach medycyny,

3. prowadzenie działalności kursowo-szkoleniowej,

4. pomoc w wspieraniu rozwoju chirurgii rekonstrukcyjnej poprzez współfinansowanie sympozjów o tematyce zgodnej ze statutem fundacji,

5. doposażenie wiodących ośrodków chirurgii rekonstrukcyjnejw niezbędne urządzenia i środki medyczne,

6. prowadzenie badań naukowych.


print