Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Fundacja na rzecz Rozwoju

Kategorie:

  • edukacja i wychowanie
  • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jana Pawła II 14E/1

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

marta_zielinska@poczta.onet.eu

KRS:

510152


Celem działania Fundacji jest:

– wspieranie przykładów pozytywnej aktywności sportowej i kulturalnej oraz pozytywnych postaw życiowych,

– inicjowanie pozytywnych postaw aktywności ruchowej i rekreacji,

– skupianie wokół fundacji ludzi potwierdzających swoją życiową postawą życiowy optymizm i wiarę w sukces,

– wspieranie postaw wspólnotowych wśród ludzi,

– rozwijanie świadomości praw i obowiązków,

– krzewienie: optymizmu, kultury, sportu, wiary we własne możliwości,

– propagowanie pozytywnych, wspierających postaw życiowych oraz nauki, kultury, edukacji, oświaty i wychowania,

– propagowanie aktywności rekreacyjnej jako właściwej postawy społecznej, która zapobiega marginalizacji, patologii oraz wspiera procesy wychodzenia z ubóstwa i patologii,

– integrowanie środowisk ludzi niepełnosprawnych z pełnosprawnymi,

– wspieranie środowisk marginalizowanych.


print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych