Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Fundacja na rzecz Wolnomyślicieli im. Kazimierza Łyszczyńskiego

Kategorie:

  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
  • edukacja i wychowanie
  • inne
Adres:

ul. Barlickiego 3

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

www.lyszczynski.org.pl

Fundacja zajmuje się działaniem na rzecz osób bezwyznaniowych, promocją świeckiego państwa oraz krzewieniem światopoglądu opartego na wiedzy naukowej, rozumie i doświadczeniu.

 

print