Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Technologii HUMAN CLOUD

Kategorie:

  • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Przewozowa 32

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

438181


Celem fundacji jest wszechstronna pomoc w branży IT poprzez wsparcie przedsięwzięć związanych z rozwojem i wdrażaniem nowych technologii w przedsiębiorstwach sektora ICT (branża telekomunikacyjna i informatyka), ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania internetu, zasobów technicznych umożliwiających zdalną pracę i technologii chmury obliczeniowej (Cloud Computing). Działałność będzie prowadzona we współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami badawczymi oraz uczelniami wyższymi i środowiskami akademickimi – w tym między innymi poprzez system szkoleń i praktytk organizowanych dla studentów.


print