Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

FUNDACJA NAUKA POLSKA

Kategorie:

  • edukacja i wychowanie
  • kultura i sztuka
  • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

Kościuszki 35/1

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

0000723626

Celem fundacji są:

  • działalność naukowa, badawcza, kulturalna i oświatowa/edukacyjna,
  • działalność prospołeczna na rzecz jawności w postępowaniach administracyjnych w nauce aoraz innych organach administracji państwowej.
print

Zgłoszenie organizacji do bazy