Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Fundacja „New Europe”

Kategorie:

  • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Zygmuntowska 44/8

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

new.europe@wp.pl

Strona www:

www.new-europe.org.pl

KRS:

611197


Celem działania Fundacji jest:

– promowanie idei współpracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej i kulturalnej,

– promowanie idei wolnego rynku, opartego na zasadach etyki chrześcijańskiej, w krajach Europy Środkowo-Wschodniej,

– prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i oświatowej dziedzinie nauk społecznych,

– wspieranie działań na rzecz pogłębiania współpracy gospodarczej, kulturalnej i społecznej między obywatelami krajów Europy Środkowo-Wschodniej.


print