Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Fundacja „Obywatele Wspólnej Europy”

Kategorie:

  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
  • inne
Adres:

ul. Andromedy 20/5

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

548396


Fundację ustanowiono dla realizacji społecznie i gospodarczo użytecznych celów, mianowicie podejmowania działań na rzecz:

1. rozwoju wiedzy i umiejętności w dziedzinach istotnych z punktu widzenia emigracji ludności,

2. wspieranie modernizacji struktur organizacyjnych państwa,

3. tworzenia mechanizmów i instytucji sprzyjających prowadzeniu skutecznej polityki na rzecz Polonii oraz polityk związanych z przemieszczaniem ludności,

4. rozwoju współpracy instytucji działających na rzecz współpracy z Polonią oraz Polakami przebywającymi poza granicami kraju,

5. opiniowanie aktów prawnych i tworzenie propozycji nowych rozwiązań prawnych z zakresu polityki dotyczącej Polonii i Polaków poza granicami kraju,

6. integrowania i aktywizacji społeczności lokalnych,

7. poprawy bezpieczeństwa publicznego,

8. wypracowania długofalowej wizji polskiej polityki wobec Polaków poza granicami Polski i Polonii,

9. wspierania współpracy między polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi i jednostkami administracji państwowej,

10. promowania postaw obywatelskich i aktywnego uczestnictwa obywateli w realizowaniu indywidualnych inicjatyw społecznych,

11. propagowania działań lokalnych społeczności na rzecz aktywnego uczestnictwa w międzynarodowych przedsięwzięciach obywatelskich.


print