Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Fundacja Ogólnopolskie Towarzystwo Kolekcjonerów Pieniądza Papierowego

Kategorie:

  • inne
  • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Jana Kilińskiego 11/7

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000685675

Celem Fundacji jest działalność kulturalno-edukacyjna, wydawnicza i badawcza na rzecz integracji oraz rozwój środowiska kolekcjonerów i miłośników pieniądza papierowego, jak i innych rodzajów zbieractwa. Propagowanie wśród społeczeństwa idei kolekcjonerstwa jako formy odpoczynku, relaksu w czasie wolnym, z jednoczesnym zdobywaniem doświadczeń i poszerzaniem wiedzy w różnych dziedzinach.

print