Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Fundacja Trzeci.org

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

511 141 197

E-mail:

blog@trzeci.org

Strona www:

www.trzeci.org

KRS:

0000594111

Celem działania ww. organizacji między innymi jest:

 • działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz współpraca międzysektorowa
 • wzmocnienie potencjału trzeciego i tworzenie przyjaznych warunków dla działalności społecznej poprzez zapewnienie dostępu do praktycznych informacji na temat zasad działania sektora
 • wsparcie ekspertów zajmującym się doradztwem, szkoleniami, badaniami organizacji pozarządowych,
 • odziaływanie na podmioty i środowiska ekonomii społecznej.

w celu umówienia spotkania proszę kontaktować się drogą e-mailową

blog@trzeci.org

print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych