Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Fundacja Park Zofii

Kategorie:

  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
  • edukacja i wychowanie
  • inne
  • kultura i sztuka
Adres:

ul. Studzienna 6

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

539-924-266

E-mail:

e.chudyba@gmail.com

KRS:

553035


Celem fundacji jest działalność edukacyjna, oświatowa, wychowawcza, badawcza, podejmowanie działań promujących i integrujących pola nauki, sztuki, życia społecznego.


Celem Fundacji jest między innymi:

– działalność edukacyjna, oświatowa i wychowawcza,

– wspieranie i podejmowanie badań naukowych i działań promujących i integrujących pola nauki, sztuki i życia społecznego,

– promocja wiedzy, wspieranie oraz podejmowanie interdyscyplinarnych działań i badań naukowych w obszarze szeroko pojętej kultury współczesnej i dawnej (materialnej i niematerialnej),

– prmowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego,

– promowanie i popularyzowanie filozofii oraz historii – take jako przydatnego narzędzia samopoznania i rozwoju,

– działania na rzecz promowania świadomych postaw w odniesiebiu do ochrony zdrowia i życia człowieka, ochrony zwierząt oraz środowiska naturalnego.


print