Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Fundacja Pomocy Człowiek Człowiekowi

Kategorie:

  • edukacja i wychowanie
  • pomoc chorym i niepełnosprawnym
  • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Zwycięstwa 41/1

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

www.czlowiek-czlowiekowi.pl

KRS:

457963


Wspieramy każdego człowieka, w każdym wieku a szczególnie tych, którym życie zaoferowało niewiele. Pomagamy osobom chorym, niepełnosprawnym, ubogim, zagrożonym wykluczeniem społecznym, dzieciom, młodzieży i starszym. Z 1% podatku możemy dofinansować wyjazd rehabilitacyjny podopiecznego, profilaktykę zdrowotną dzieci czy działania na rzecz osób w podeszłym wieku.

Celem działania fundacji jest:

– upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

– pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

– działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej społecznej osób zagrożonych wykluczniem społecznym,

– działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, osób niepełnosprawych i osób bezrobotnych podejmowana w celu ich aktywizacji,

– przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

– pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą,

– działalność dotycząca nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

– działalność w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

– działalność na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych,

– ochrona i promocja zdrowia,

– promocja i organizacja wolontariatu,

– działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochorny praw dziecka.


print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych