Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Fundacja Promocji Wiedzy i Innowacji

Kategorie:

  • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
  • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Zygmunta Starego 13/25

Miasto:

44-100 Gliwice


Celem działania fundacji jest:

– propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii i innowacji w społeczeństwie oraz gospodarce wpływających na poprawę jakości życia, rozwój społeczno-gospodarczy i poprawę środowiska naturalnego,

– inicjowanie i wspomaganie współpracy badawczo rozwojowej z ośrodkami naukowymi o charakterze rozwojowym oraz innowacyjnym w dziedzinie nowych technologii, odnawialnych źródeł enerii oraz obszarze związanym z ochroną stanu środowiska naturalnego,

– działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są działalności naukowa, naukowo-techniczna, edukacyjna oraz działalność rozwojowa.


print